Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đảng ủy Khối Đảng tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2022

z3634506209625_0082896d2fe949c660066115d7f56b77.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 10-8, Đảng ủy Khối Đảng tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Hạnh – Bí thư Đảng ủy khối cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Đảng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong việc phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; chuẩn tốt nội dung báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và tham mưu họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giao ban tuần, giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, giao ban cấp ủy trực thuộc; phối hợp chuẩn bị tài liệu, chương trình phục vụ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy theo quy định; rà soát, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo còn tồn động trong 6 tháng đầu năm 2022 để đôn đốc, nhắc nhở thực hiện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", 'tự chuyển hóa'"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối. Kết quả có 04/04 chi bộ triển khai học tập (đạt 100%) với 33/33 đảng viên (đạt 100%); tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Tham mưu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra thực hiện quy định thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, địa phương, đơn vị…

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Hạnh - Bí thư Đảng ủy khối đã giải trình làm rõ các ý kiến đóng góp của các đảng viên dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ cần phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch và nội dung đề ra; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), việc thực hiện Quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; tập trung thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022​.

PHÚC ƯNG

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​