Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản quy phạm pháp luật


Tìm kiếm văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số13/03/2023Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin30/11/2022Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
24 TT.PDF    
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.21/12/2022Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 09/11/2022Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản q19/10/2022Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước18/12/2022Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 04/10/2022Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
ND-72.pdf    
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT Ngày 12/8/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ12/08/2022Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT Ngày 12/8/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai07/08/2022Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông15/10/2022Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử23/06/2022Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử
1140QD.PDF    
THÔNG TƯ SỐ 008/2022/TT-BTTTT NGÀY 30/6/2022 CỦA BTTTT QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN30/06/2022THÔNG TƯ SỐ 008/2022/TT-BTTTT NGÀY 30/6/2022 CỦA BTTTT QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN
Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng24/06/2022Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-202502/06/2022Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025
Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT 08/06/2022Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về BAN HÀNH YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN MỞ ĐẠI TRÀ (MOOCS) (PHIÊN BẢN 1.0)
QĐ1080/QĐ-UBND15/04/2022Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức thu (02) loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khắn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trện địa bàn tỉnh Đồng Nai
108/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
108.signed.pdf    
18/2016/QĐ-TTg06/05/2016Quyết định quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
18-2016-TTg.pdf    
26/2016/QĐ-UBND27/04/2016Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
25/2016/QĐ-UBND20/04/2016Quyết định về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
50/2015/QĐ-UBND18/12/2015Quyết định ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
52/2015/QĐ-UBND22/12/2015Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
61/2015/QĐ-UBND31/12/2015Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16/2015/QĐ-UBND30/06/2015Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14/CT-TTg02/07/2015về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
14.signed.pdf    
92/NQ-CP08/12/2014Về một số giải pháp đầy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
05/CT-UBND19/09/2014Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020
CT 05.pdf    
23/CT-TTg05/08/2014Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020
22/CT-TTg05/08/2014Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ
40/2013/QH1322/11/2013Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
1 - 30 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​