Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thông báo an toàn thông tin

Tài liệu về an toàn thông tin

 

​Văn bản số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức của nhà nước.

2973_Giam sat ATTT.pdf2973_Giam sat ATTT.pdf
​Văn bản số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

3001_ATTT cho QLVB.pdf3001_ATTT cho QLVB.pdf
​Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông TT32.2017.BTTTTsigned.pdfTT32.2017.BTTTTsigned.pdf
VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHNG PHN MM ĐỘC HẠI​
14_CT-TTg_382748.pdf14_CT-TTg_382748.pdf
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin​ TT45.2017.BTTTT.pdfTT45.2017.BTTTT.pdf
​​Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab CV85_GandCrab.pdfCV85_GandCrab.pdf
Triển khai thông tư số 44-2017 của Bộ TTTT
TT44.2017.BTTTT.pdfTT44.2017.BTTTT.pdf
​​Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT​
QD-2331.signed.pdfQD-2331.signed.pdf
Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động giám sát an toàn thống thông tin
TT31-2017 Giam soat hoat dong ATHTTT.pdfTT31-2017 Giam soat hoat dong ATHTTT.pdf
Triển khai Văn bản số 383/VNCERT-ĐPƯC ngày 15/11/2017
383VNCERT.pdf383VNCERT.pdf
​​Triển khai thông tư số 19-2017 của Bộ TTTT ​​19-2017-TT.signed.pdf19-2017-TT.signed.pdf
Triển khai Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
TT20-2017-Dieu phoi ung cuu.pdfTT20-2017-Dieu phoi ung cuu.pdf
công bố danh mục HTTT có qui mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.​
1897-bo-cong-DM-HTTT-TT25-lan2-2017.PDF

3.-MIC-DM-HTTT-theo-Thong-tu-25-may252017.pdf
​​V/v cảnh báo mã độc mới EternalRocks. VB126_Canh bao EternalRocks.pdf
V/v cảnh báo một số lỗ hỏng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP
VB273_CATTT_Chipintel_MaytinhHP.pdf
V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điểu khiển mã độc WannaCry CV144_VNCERT_WannaCry.pdf
​V/v triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
QD05_TTg.signed.pdf
V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới​ của nhóm tin tặc Shadow Brokers​
VB123VNCERT.pdf
Tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống đảm bảo hệ thống an toàn thông tin theo Công văn số 232/VNCERT-ĐPƯC ngày 30/7/2016 của VNCERT
232_TangcuongrasoatATTT_TSN.rar​
 Cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hoá tài liệu (Ransomware)​ 80_09032016_Ransomware.pdf​
 V/v điểm yếu của hệ quản trị nội dung MNM Joomla và hình thức tấn công mới vào các trang tin điện tử tại VN (văn bản số 14/VNCERT-ĐPƯC ngày 18/01/2016)​
14_VNCERT_Joomla.pdf
 Cảnh báo và đề nghị kiểm tra, xử lý, lỗ hổng ATTT trên phần mềm giải tên miền BIND VB201_CanhbaotenmienBIND.pdf
 Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ​ QD893_TTg_1962015.pdf
​​ Tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quản, tổ chức nhà nước ​
430BTTTT_ATTT_EMAIL.pdf
 V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB 219VNCERT.pdf
 V/v cảnh báo​ mã độc thuộc loại Ransomware mã hoá dữ liệu để tống tiền 21vncer1322015.pdf
 V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật​ 2290_BTTTT-CATTT_387771.doc2290_BTTTT-CATTT_387771.doc
V/v ​Triển khai quyết định 1017 của Thủ tướng Chính phủ 1017 QD-TTg_phe duyet De an.pdf1017 QD-TTg_phe duyet De an.pdf
 ​
 
 

  

​  


Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​