Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thông báo an toàn thông tin

Tài liệu về an toàn thông tin

 

​Văn bản số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức của nhà nước.

2973_Giam sat ATTT.pdf2973_Giam sat ATTT.pdf
​Văn bản số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

3001_ATTT cho QLVB.pdf3001_ATTT cho QLVB.pdf
​Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông TT32.2017.BTTTTsigned.pdfTT32.2017.BTTTTsigned.pdf
VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHNG PHN MM ĐỘC HẠI​
14_CT-TTg_382748.pdf14_CT-TTg_382748.pdf
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin​ TT45.2017.BTTTT.pdfTT45.2017.BTTTT.pdf
​​Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab CV85_GandCrab.pdfCV85_GandCrab.pdf
Triển khai thông tư số 44-2017 của Bộ TTTT
TT44.2017.BTTTT.pdfTT44.2017.BTTTT.pdf
​​Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT​
QD-2331.signed.pdfQD-2331.signed.pdf
Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động giám sát an toàn thống thông tin
TT31-2017 Giam soat hoat dong ATHTTT.pdfTT31-2017 Giam soat hoat dong ATHTTT.pdf
Triển khai Văn bản số 383/VNCERT-ĐPƯC ngày 15/11/2017
383VNCERT.pdf383VNCERT.pdf
​​Triển khai thông tư số 19-2017 của Bộ TTTT ​​19-2017-TT.signed.pdf19-2017-TT.signed.pdf
Triển khai Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
TT20-2017-Dieu phoi ung cuu.pdfTT20-2017-Dieu phoi ung cuu.pdf
công bố danh mục HTTT có qui mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.​
1897-bo-cong-DM-HTTT-TT25-lan2-2017.PDF

3.-MIC-DM-HTTT-theo-Thong-tu-25-may252017.pdf
​​V/v cảnh báo mã độc mới EternalRocks. VB126_Canh bao EternalRocks.pdf
V/v cảnh báo một số lỗ hỏng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP
VB273_CATTT_Chipintel_MaytinhHP.pdf
V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điểu khiển mã độc WannaCry CV144_VNCERT_WannaCry.pdf
​V/v triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
QD05_TTg.signed.pdf
V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới​ của nhóm tin tặc Shadow Brokers​
VB123VNCERT.pdf
Tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống đảm bảo hệ thống an toàn thông tin theo Công văn số 232/VNCERT-ĐPƯC ngày 30/7/2016 của VNCERT
232_TangcuongrasoatATTT_TSN.rar​
 Cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hoá tài liệu (Ransomware)​ 80_09032016_Ransomware.pdf​
 V/v điểm yếu của hệ quản trị nội dung MNM Joomla và hình thức tấn công mới vào các trang tin điện tử tại VN (văn bản số 14/VNCERT-ĐPƯC ngày 18/01/2016)​
14_VNCERT_Joomla.pdf
 Cảnh báo và đề nghị kiểm tra, xử lý, lỗ hổng ATTT trên phần mềm giải tên miền BIND VB201_CanhbaotenmienBIND.pdf
 Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ​ QD893_TTg_1962015.pdf
​​ Tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quản, tổ chức nhà nước ​
430BTTTT_ATTT_EMAIL.pdf
 V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị lưu trữ USB 219VNCERT.pdf
 V/v cảnh báo​ mã độc thuộc loại Ransomware mã hoá dữ liệu để tống tiền 21vncer1322015.pdf
 V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật​ 2290_BTTTT-CATTT_387771.doc2290_BTTTT-CATTT_387771.doc
V/v ​Triển khai quyết định 1017 của Thủ tướng Chính phủ 1017 QD-TTg_phe duyet De an.pdf1017 QD-TTg_phe duyet De an.pdf
 ​
 
 

  

​  


Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​