Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Quyết định thu hồi đất

Về việc thu hồi đất của Ông Nguyễn Huy Bình và bà Nguyễn Thị Xuân do tự nguyện trả lại đất

Về việc thu hồi đất của Ông Nguyễn Huy Bình và bà Nguyễn Thị Xuân do tự nguyện trả lại đất

Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AQ 136476 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Vũ Văn Năng và bà Nguyễn Thị Loan tại xã Suối Nho

Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AQ 136476 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Vũ Văn Năng và bà Nguyễn Thị Loan tại xã Suối Nho

V/v thu hồi đất do UBND xã Gia Canh quản lý để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất do UBND xã Gia Canh quản lý để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thuận ngụ tai ấp Đông, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thuận ngụ tai ấp Đông, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Lê Hữu Tình ngụ tai ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Lê Hữu Tình ngụ tai ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Vũ Đức Mẫn và bà Nguyễn Thị Châu ngụ tai ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Vũ Đức Mẫn và bà Nguyễn Thị Châu ngụ tai ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hương ngụ tại KP 114, thị trấn Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hương ngụ tại KP 114, thị trấn Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Mai Tùng Chính và bà Nguyễn Ngọc Phượng ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Mai Tùng Chính và bà Nguyễn Ngọc Phượng ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Sáu và bà Mai Thị Đậm ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Sáu và bà Mai Thị Đậm ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Nho Kiên ngụ tại KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Nho Kiên ngụ tại KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn tại xã Phú Hòa, xã Phú Lợi, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phần tuyến kênh)

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​