Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Lịch làm việc

 
Phòng ban:

Lịch tuầnTải xuống
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020​
9. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020
8. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020
7. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020
6. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020
5. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020
4. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020
3. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 20/01 đến ngày 07/02/2020
27. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020​
26. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020​
25. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020​
24. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020​
23. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020​
22. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020​
21. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020​
20. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020​
2. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020
19. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020​
18. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020​
17. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020​
Tìm lịch theo ngày
Select a date from the calendar.