Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Lịch làm việc

 
Phòng ban:

Lịch tuầnTải xuống
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
9. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020
8. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020
7. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020
6. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020
5. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020
4. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020
36. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
35. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020​
34. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020​
33. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020​
32. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020​
31. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020​
30. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020​
3. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 20/01 đến ngày 07/02/2020
29. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 21/8/2020​
28. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020​
27. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020​
26. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020​
25. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020​
Tìm lịch theo ngày
Select a date from the calendar.