Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng chống tham nhũng

Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản số 8443/UBND-THNC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản số 8443/UBND-THNC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán

Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán

Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán

Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán

Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Túc Trưng trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Túc Trưng trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống tham nhũ

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi tài chính năm 2018tai trường tiểu học Kim Đồng

Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi tài chính năm 2018tai trường tiểu học Kim Đồng

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi trường tiểu học Kim Đồng

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi trường tiểu học Kim Đồng

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​