Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản chỉ đạo, điều hành


Tìm kiếm văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Định Quán về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán03/04/2024Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Định Quán về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán
Văn bản số 2067/UBND-THNC ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 202401/03/2024Văn bản số 2067/UBND-THNC ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Quyết định số 427/QĐ-UBND Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 21/02/2024Quyết định số 427/QĐ-UBND Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hướng dẫn sốb 86/HDLN-CAT-STC ngày 07/02/2024 của Công an tỉnh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ĐANG TRONG02/07/2023Hướng dẫn sốb 86/HDLN-CAT-STC ngày 07/02/2024 của Công an tỉnh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ĐANG TRONG THỜI HẠN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng và Hướng dẫn số 358/HD—SKHCN ngày 05/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai05/01/2024Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng và Hướng dẫn số 358/HD—SKHCN ngày 05/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Quyết định số 298/QĐ-UBND Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi 02/02/2024Quyết định số 298/QĐ-UBND Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ—CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ24/01/2024V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ—CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ—CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ24/01/2024V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ—CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ
V/v sửa đối nội dung Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện Định Quán21/10/2023V/v sửa đối nội dung Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện Định Quán
1163.signed.pdf    
QĐ số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc của Phòng Y tế huyện Định Quán10/03/2023QĐ số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc của Phòng Y tế huyện Định Quán
Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 202206/01/2023Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022
Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai21/12/2022Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về bải bỏ QĐ quy phạm pháp luâth của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai 10/12/2022Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai QĐ mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác XD hoàn thiện VB QPPL của HĐND & UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QĐ 4681/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh16/11/2021Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
4564.signed.pdf    
NQ 16/NQ-HĐND 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai30/07/2021Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai về bổ sung các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2021
QĐ 14/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai06/04/2021Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
81865_1.pdf    
Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai19/03/2021Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021 - 2026
CT08.pdf    
TT 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ11/03/2021Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 111/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định, quy tắc ứng xử của CBCCVC trong nghành thanh tra và CBCC làm công tác tiếp dân
TT01.pdf    
QĐ 08/2020/QĐ-UBND của tỉnh UBND Đồng Nai19/01/2021Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
80745_1.pdf    
KH 2083/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND Đồng Nai02/03/2021Kế hoạch số 2083/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của con người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
80746_1.pdf    
NQ 03-NQ/HU năm 2021 của Huyện ủy Định Quán05/01/2021Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 05/01/2021 của Huyện ủy Định Quán xây dựng huyện Định Quán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
NQ 03.pdf    
NQ 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai04/12/2020Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai về kéo dài thời hạn áp dụng đối với các Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm ̣(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
77277_1.pdf    
QĐ 56/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai02/12/2020Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QĐ 56.pdf    
QĐ 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND Đồng Nai28/10/2020Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
DQ 4025.pdf    
QĐ 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND Đồng Nai28/10/2020Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
QĐ 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đồng 22/09/2020Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
QĐ 3433.pdf    
QĐ 3605/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của tỉnh Đồng Nai05/10/2020Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quiy trình dịch vụ công Cấp số nhà Lĩnh vực Nhà ở của ngành Xây dựng tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QĐ 3605.pdf    
QĐ 34/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai14/08/2020Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QD 34.pdf    
CV 7367/UBND-KTN ngày 26/6/2020 của UBND Đồng NaiCông văn số 7367/UBND-KTN ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ
7367.pdf    
NĐ 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của ChínH phủ14/08/2020Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
NĐ 91 2020.pdf    
1 - 30 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​