Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đất đai

​Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyết bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

​Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyết bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán 2023

Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán 2023

​Thông báo đăng ký kế hoạch chuyển mục địch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán​

​Thông báo đăng ký kế hoạch chuyển mục địch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán​

Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện v/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán - tỉnh ĐN

Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện v/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán - tỉnh ĐN

Công bố công khai Kế hoách sử dụng đất năm 2022 huyện Định Quán

Công bố công khai Kế hoách sử dụng đất năm 2022 huyện Định Quán

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán

Quyết định 4082/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 3) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, được phê duyệt tại Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Quyết định 4082/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 3) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, được phê duyệt tại Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Quyết định số 1021/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán (Đoạn chồng lấn) tại xã Gia Canh và xã Phú Hòa, huyện Định Quán

Quyết định số 1021/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán (Đoạn chồng lấn) tại xã Gia Canh và xã Phú Hòa, huyện Định Quán

Quyết định số 682/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường ĐT-763 đoạn từ Km 0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến) phân đoạn thuộc huyện Định Quán

Quyết định số 682/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường ĐT-763 đoạn từ Km 0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến) phân đoạn thuộc huyện Định Quán

Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng dự án Cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán

Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng dự án Cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​