Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đất đai

Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

Bản đồ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

Bản đồ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

​Quyết định 3527/UBND kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

​Quyết định 3527/UBND kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Quán

​Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyết bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

​Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyết bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán 2023

Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán 2023

​Thông báo đăng ký kế hoạch chuyển mục địch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán​

​Thông báo đăng ký kế hoạch chuyển mục địch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán​

Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện v/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán - tỉnh ĐN

Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện v/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán - tỉnh ĐN

Công bố công khai Kế hoách sử dụng đất năm 2022 huyện Định Quán

Công bố công khai Kế hoách sử dụng đất năm 2022 huyện Định Quán

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​