Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

z5098304917762_b5f83da3ce1f8963f00d2905770b2193.jpg

Sáng 23/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Quán tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo  và hoạt động Ban chỉ đạo 35 năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện có nhiều đổi mới; kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Cụ thể, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền  triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII) về một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023". Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm  các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật của địa phương, đất nước. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm bằng nhiều hình thức, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần lao động, sáng tạo của đông đảo nhân dân phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo quyết tâm trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết  về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2023 đối với công tác xây dựng Đảng của huyện nhà, đồng chí Trần Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh năm 2024 là năm trọng tâm, bứt phá để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện do vậy công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đồng thời cần chú trọng một số nội dung: Công tác tuyên giáo phải hướng trọng tâm vào tuyên truyền, giáo dục, củng cố, xây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với Đảng; công tác tuyên giáo yêu cầu dứt khoát phải có tính Đảng, tính chiến đấu, được triển khai toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, để mỗi cán bộ tuyên giáo luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu, rộng, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động Nhân dân tin và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước; cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

z5098413543286_af7862a71e04bdf43513e7b6aa9cd0af.jpg

Dịp này, 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2023 đã được UBND huyện tuyên dương, khen thưởng.​

Hoàng Quân

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​