Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022 ) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2022 )!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ngân sách nhà nước

QĐ 379/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Định Quán

QĐ 379/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Định Quán

2020_3702_QĐ-UBH_Cong khai quyet toan ngan sach nam 2019

2020_3702_QĐ-UBH_Cong khai quyet toan ngan sach nam 2019

Thông báo số 405/TB-TCKH ngày 04/12/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch V/v mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tải sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Định Quán

Thông báo số 405/TB-TCKH ngày 04/12/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch V/v mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tải sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Định Quán

Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Định Quán Quý III năm 2020

Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Định Quán Quý III năm 2020

Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020

Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán

QĐ 2560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ Tưới vùng mía Định Quán (Đợt 2) tại xã Gia Canh, xã Phú Hòa, huyện Định Quán (PPTNMT2020)

QĐ 2560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ Tưới vùng mía Định Quán (Đợt 2) tại xã Gia Canh, xã Phú Hòa, huyện Định Quán (PPTNMT2020)

QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020)

QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020)

Dự toán ngân sách quý I năm 2019

Dự toán ngân sách quý I năm 2019

Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10d-CK/TSC

Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10d-CK/TSC

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​