Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022 ) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2022 )!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội đồng Nhân dân huyện Định Quán – một nhiệm kỳ nhìn lại

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân huyện Định Quán đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Với nhiều Nghị quyết được ban hành đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 

khen thuong.jpg

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyệnĐịnh Quán khóa XI đã căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, chủ động xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND. Qua đó, đề ra chương trình hoạt động, chương trình giám sát cho cả nhiệm kỳ. Hàng năm, xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát và khảo sát đúng trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động: Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp, hướng dẫn HĐND cấp xã trong hoạt động. Đổi mới việc điều hành các kỳ họp, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và đại biểu dự kỳ họp. Đảm bảo thực hiện công tác thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời theo quy định; tham gia tích cực các nhiệm vụ chung của huyện. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đã thông tin kịp thời tới người dân nội dung của kỳ họp và tổng hợp chính xác những ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó tạo được mối quan hệ mật thiết giữa người dân và đại biểu hội đồng nhân dân.  Thành viên các ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm, song đã tích cực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đại biểu HĐND huyện luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, HĐND huyện đã tổ chức 15 kỳ họp và ban hành 152 nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Các nghị quyết của HĐND đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế,xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, thực hiện chức năng giám sát trong nhiệm kỳ, các ban của HĐND huyện đã tiến hành gần 250 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn.Trong đó, Thường trực HĐND tổ chức 25 cuộc, Ban Kinh tế xã hội 138 cuộc, Ban Pháp chế tổ chức 80 cuộc, số còn lại do  các Tổ đại biểu tổ chức giám sát, khảo sát. Từ đó, chỉ rõ trách nhiệm của HĐND và thực thi pháp luật, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án, các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Với việc phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn huyện, những năm qua, kinh tế của huyện giữ được tốc độ tăng trưởng cao, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, kết quả thực hiện giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân năm 3,23%; công nghiệp tăng 8,7% năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 61,29% so với năm 2015; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt chuẩn quốc gia 80%, tăng 39,8% sử dụng nước sạch so với năm 2015; Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%,tăng 1,7% so với năm 2015....Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của huyện được đổi mới rõ rệt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Huyện Định Quán đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đến nay đã có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, HĐND huyện Định Quán đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dânNhững kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện Định Quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra

Lê Điểm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​