Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2023)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
QĐ số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc của Phòng Y tế huyện Định Quán 10/03/2023 Bộ ngành khác QĐ số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc của Phòng Y tế huyện Định Quán Tải về​​ 
Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022 06/01/2023 Bộ ngành khác Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022 Tải về​​ 
Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương 02/01/2023 Bộ Thông tin - Truyền thông Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương Tải về​​ 
Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai 21/12/2022 Bộ ngành khác Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về bải bỏ QĐ quy phạm pháp luâth của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Tải về​​ 
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 21/12/2022 Bộ ngành khác Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tải về​​ 
Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 18/12/2022 Bộ Thông tin - Truyền thông Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về​​ 
Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai 10/12/2022 Bộ ngành khác Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai QĐ mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác XD hoàn thiện VB QPPL của HĐND & UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin 30/11/2022 Bộ ngành khác Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin Tải về​​ 
Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 09/11/2022 Bộ ngành khác Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện Tải về​​ 
Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an vể QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁC 04/11/2022 Bộ ngành khác Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an vể QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁC Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​