Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 17/05/2024 Bộ ngành khác Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 Tải về​​ 
Thông tư 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 22/04/2024 Bộ ngành khác Thông tư 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Tải về​​ 
Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 16/04/2024 Bộ ngành khác Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Tải về​​ 
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 05/04/2024 Bộ ngành khác Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Tải về​​ 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 04/04/2024 Bộ ngành khác Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Tải về​​ 
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Định Quán về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán 03/04/2024 Bộ ngành khác Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Định Quán về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán Tải về​​ 
Văn bản số 2067/UBND-THNC ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 01/03/2024 Bộ ngành khác Văn bản số 2067/UBND-THNC ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Tải về​​ 
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024của Thủ tướng Chính phủ: Về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 23/02/2024 Bộ ngành khác Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024của Thủ tướng Chính phủ: Về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Tải về​​ 
Quyết định số 427/QĐ-UBND Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 21/02/2024 Bộ ngành khác Quyết định số 427/QĐ-UBND Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về​​ 
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ng 11/02/2024 Bộ ngành khác Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 50​​ 51​​ 52​​ 53​​ 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​