Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

z5518350226434_0064ba7685cef8e352e9ddf0131ff34d.jpg

Quang cảnh hội nghị

Sáng ngày 07/6/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Huyện ủy đến 14 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Trần Bá Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Nam Biên – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt các nội dung gồm: Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện(khóa XIII)  thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII)  thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

z5518352777259_b7c3730a55c6c9b82ee0fc63549e40e0.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung thực hiện một số nội dung: khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập quán triệt, tuyên truyền, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cần có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chú ý việc rà soát các chương trình kinh tế - xã hội đang thực hiện để điều chỉnh, bổ sung cho thích hợp với địa phương, đơn vị mình.

Trong triển khai, quán triệt, cần tập trung nêu được mục tiêu cũng như những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của các kế hoạch; nội dung triển khai cụ thể gắn với thực tiễn ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình. Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong ban thường vụ, thường trực và cấp ủy viên các cấp trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Huyện ủy. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát việc thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và phản biện xã hội đối với việc cụ thể hóa thực hiện các kế hoạch; tăng cường công tác vận động, tập hợp quần chúng, tuyên truyền về các mục tiêu cũng như những nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đưa ra trong các kế hoạch, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ huyện và các nghị quyết Huyện ủy hàng năm phù hợp bối cảnh, tình hình mới.

Phúc Ưng

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​