Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện ủy Định Quán tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

z5427503714784_1ed9af0026344085e46a1882d0e58539.jpg

​Sáng 10/5/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Trần Bá Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy - chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Nam Biên – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII), các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tại điểm cầu 14 xã, thị trấn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành, đại điện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn. Tổng cộng trên địa bàn huyện có 780 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển đã trình bày báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Về nội dung của các nhiệm vụ và giải pháp, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông tin, ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới. Theo đó, Nghị quyết 41-NQ/TW đề ra 3 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Nghị quyết xác định, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã trình bày Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

Tiếp theo chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, theo đó căn cứ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 41-NQ/TW, VCCI đã đưa ra các nội dung, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới để lãnh đạo, định hướng các hoạt động của VCCI trong triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau hội nghị, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập để nắm vững những nội dung cốt lõi để đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm xã hội của giới doanh nhân Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Khắc phục các hạn chế, tồn tại, yếu kém, bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW. Bám vào nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để sớm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển doanh nhân vào từng mục tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước cũng như phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của VCCI, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW một cách sâu rộng, thực chất, chuyển biến thành kết quả phát triển hiện thực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước ta.../.

PHÚC ƯNG

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​