Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất công đối với UBND huyện

Ngày 13/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do Ông Nguyễn Tiến Ngọc – UV.BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, Ông Mai Chiếm Hoàng – Trưởng Ban KTXH HĐND huyện làm Phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất công trên địa bàn huyện Định Quán đối với UBND huyện.

z4779385951462_ed5e4a1e070ce4785f74d5a51a14b512.jpg

Tham dự Đoàn giám sát có: một số Ủy viên Ban Pháp chế và Ban KTXH HĐND huyện, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tham dự với tư cách thành viên.

Làm việc với Đoàn giám sát có: Ông Ngô Tấn Tài - HUV -  Phó Chủ tịch UBND huyện;  Lãnh đạo: Phòng TN&MT huyện, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Định Quán; Văn phòng HĐND - UBND huyện và các cơ quan có liên quan đến nội dung giám sát; Lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý nhà nước về đất công trên địa bàn huyện trong thời gian qua đạt được một số kết quả như sau:

+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trụ sở cơ quan, trường học:

UBND huyện đã giao trách nhiệm tổ chức làm việc với từng đơn vị trường học chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổ chức làm việc trực tiếp), các trường học đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Định Quán tổ chức đo đạc lập bản vẽ, các trường hợp chưa đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo tạm ngưng, chờ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường mới triển khai thực hiện.

- Các trường phổ thông trung học: đã cấp 02/07 trường, đạt 28,6%,

- Các trường trung học cơ sở: đã cấp 12/15 điểm trường, đạt 80%,

- Các trường tiểu học: đã cấp 35/63 điểm trường, đạt 55,6%,

- Các trường mầm non: đã cấp 24/49 điểm trường, đạt 49%.

+ Đất do UBND cấp xã trực tiếp quản lý, sử dụng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt phương án đất công tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai:

- Đã hoàn thành việc rà soát số liệu đất công, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung theo danh sách đất công được duyệt: Tổng số thửa đất công theo Phương án của Tỉnh đã phê duyệt trên địa bàn huyện Định Quán là 8.419 thửa/3.931,66 ha. Trong đó có 6.789 thửa/3.475,85 ha có nguồn gốc nhận bàn giao từ các nông, lâm trường nên đang tổ chức triển khai, trình phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định. Huyện xác định cần xử lý những tồn tại đối với 1.630 thửa đất/455,81ha do UBND các xã trực tiếp quản lý, sử dụng và đã được thiết lập hồ sơ đất công từ thời điểm năm 2007.

- Đã hoàn thành việc tổ chức đo đạc, cắm mốc để lập bản đồ địa chính khu đất co cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký quản lý,

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký quản lý đối với các thửa đất công được sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, không có công trình trên đất,

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký cấp giấy đối với các thửa đất công UBND xã đang trực tiếp sử dụng các công trình như trụ sở UBND, nhà văn hóa, văn phòng ấp, trung tâm văn hóa và chợ,

- Thống kê các thửa đất đủ điều kiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, đưa vào danh mục trình Tỉnh phê duyệt (Hoàn thành hàng năm để đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm).

+ Việc xử lý những tồn tại của phương án đất công:

- Kết quả xử lý các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm:  Rà soát,  thống kê được các thửa đất đang bị lấn chiếm, tranh chấp: Tổng số thửa các xã, thị trấn đang quản lý: 1.630 thửa, trong đó có 582 thửa với diện tích 1.610.238,4m2 bị lấn chiếm, tranh chấp.

- Kết quả xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn không đúng quy định: Thống kê, rà soát được các thửa đất đang cho thuê, cho mượn không đúng quy định: tổng số 340 thửa với diện tích 304.247,5m2. Đã thực hiện chấm dứt việc cho thuê không đúng quy định và lập lập thủ tục trình UBND tỉnh ký quyết định thu hồi giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác đối với 04 thửa, diện tích 52.849,2m2.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cụ thể như:

- Tiến độ triển khai thực hiện Phương án quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn vẫn còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh;  trong đó trách nhiệm của UBND cấp xã (chủ thể trực tiếp quản lý, sử dụng đất) chưa cao, chưa nghiêm túc triển khai thực hiện các ý kiến của cấp trên trong việc quản lý đất công trên địa bàn.

- Việc bàn giao số liệu, tài liệu về quỹ đất công của từng đơn vị hành chính cấp xã qua các thế hệ công chức địa chính chưa chặt chẽ, dẫn đến việc thiếu thông tin (người quản lý sau không rõ về nguồn gốc, không có đủ thông tin để theo dõi một cách hệ thống).

- Đa số các thửa đất trước đây UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các Công ty, Nông lâm trường để quản lý sử dụng nhưng các đơn vị không quản lý chặt chẽ để người dân lấn chiếm sử dụng.  Khi UBND tỉnh thu hồi do nông lâm trường không có nhu cầu sử dụng giao về địa phương quản lý để lập phương án quản lý, sử dụng thì địa phương gặp rất nhiều khó khăn do các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định.

Phát biểu tại buổi giám sát, Ông Nguyễn Tiến Ngọc – UV.BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trụ sở cơ quan, trường học:

- Tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh, các sở ngành  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (theo báo cáo  số 473/BC-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện) để tỉnh có Hướng dẫn trong việc lập thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất đối với các trụ sở cơ quan, trường học.

- Quan tâm hướng dẫn cho các xã, thị trấn, trường học tích cực hoàn thành thủ tục, hồ sơ cấp  GCNQSD đất cho trụ sở các cơ quan, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng,  Nhà Văn hóa ấp, trường học, …

+ Đối với Đất do UBND cấp xã trực tiếp quản lý, sử dụng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt phương án đất công tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai :

- Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Phương án quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã (chủ thể trực tiếp quản lý, sử dụng đất), nghiêm túc triển khai thực hiện các ý kiến của cấp trên trong việc quản lý đất công trên địa bàn.

- Rà soát số liệu, tài liệu về quỹ đất công của từng đơn vị hành chính cấp xã; quản lý chặt chẽ các hồ sơ, thông tin của từng thửa đất công.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý các thửa đất trước đây UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các Công ty,  nông lâm trường để quản lý sử dụng nhưng các đơn vị không quản lý chặt chẽ để người dân lấn chiếm sử dụng. Khi UBND tỉnh thu hồi do nông lâm trường không có nhu cầu sử dụng giao về địa phương quản lý để lập phương án quản lý, sử dụng thì địa phương gặp khó khăn do các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định.

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường và UBND các xã, thị trấn rà soát tham mưu UBND huyện xây dựng phương án bán đấu giá các thửa đất không đạt chuẩn xây dựng “các thửa đất nhỏ lẻ - đầu thừa, đuôi thẹo" theo chỉ đạo của UBND tỉnh ( Đề nghị thực hiện theo Thông báo kết luận số 3137/TB-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả làm việc về tình hình KTXH – ANQP 06 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Định Quán).

Anh Thư HĐND

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​