Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ban KTXH HĐND huyện giám sát Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Định Quán

Ngày 31/10/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do Ông Mai Chiếm Hoàng - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Định Quán về công tác cấp, phát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

z4837154697871_54024b71f440c88e0fc6ce5a65f64890.jpg

Tham gia đoàn khảo sát có Ông Nguyễn Tiến Ngọc - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Ông Ngô Tấn Tài – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Ban KTXH HĐND huyện; Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện.

Qua giám sát cho thấy, kết quả đạt được trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

- Công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu:Chi nhánh đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ký cấp được 617 giấy/617 thửa/104,66 ha, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Công tác cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ (kể cả cấp do chia tách hợp thửa thực hiện các giao dịch về chuyển quyền, thừa kế, tặng cho…): Chi nhánh Định Quán đã tham mưu giải quyết được 42.374 hồ sơ cho 61.824 thửa đất trên địa bàn huyện Định Quán.

Năm 2022: Chi nhánh thực hiện phát được 363/363 GCNQSDĐ cấp mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra và phát được 316 giấy hiện đang được lưu trữ tại Chi nhánh.

Trong 9 tháng đầu năm 2023: Chi nhánh thực hiện phát được 254/254 GCNQSDĐ cấp mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và phát được 203 GCNQSDĐ hiện đang được lưu trữ tại Chi nhánh. Hiện Chi nhánh còn 1690 giấy đang được lưu trữ tại đơn vị.

- Công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND huyện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến: Từ 01/01/2022 đến 30/9/2023 Chi nhánh tiếp nhận được 31 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi nhánh đã giải quyết trước hạn được 23 hồ sơ và còn 08 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Công tác giải quyết các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được chi nhánh tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Công tác về dịch vụ đo đạc, giải quyết đơn xin tách thửa, hợp thửa đã giải quyết đúng hạn 98,6% đối với hồ sơ đo đạc và100% đơn xin tách thửa. Công tác cung cấp thông tin địa chính, tài liệu về đất đai đảm bảo 100% đúng hạn. Công tác theo dõi cập nhật, chỉnh lý biến động luôn được cập nhật vào hồ sơ địa chính kịp thời và chính xác. Công tác biên mục hồ sơ địa chính luôn được Chi nhánh thực hiện và nhập kho lưu trữ theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Việc thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, chủ yếu là do người dân chưa chủ động trong việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số trường hợp đăng ký nhưng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ: sử dụng đất sau thời điểm quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay sau ngày 01/01/2008 nhưng không có giấy tờ theo quy định; đất đang tranh chấp hoặc chưa thống nhất về ranh giới sử dụng đối với các khu đất tiếp giáp với các Nông Lâm trường… Điều này cũng làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Mai Chiếm Hoàng - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi nhánh tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường rà soát các trường hợp cấp trùng, cấp nhầm, cấp sai vị trí (do lỗi sơ suất của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan), …  tổng hợp báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện tiếp tục cho chủ trương bố trí kinh phí để thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ đạo Chi nhánh, Phòng Tài nguyên Môi trường và UBND các xã, thị trấn phối hợp tham mưu UBND huyện rà soát, phân loại các loại giấy và có giải pháp xây dựng kế hoạch phát các giấy tồn đang lưu trữ tại Chi nhánh. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các xã, thị trấn thống nhất mẫu sổ theo dõi việc cấp, phát GCNQSD đất trên toàn huyện.

Ban KTXH HĐND huyện đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Định Quán:

- Đề nghị Văn phòng chỉnh sửa, hoàn thiện file 1.690 hồ sơ giấy tồn đang lưu trữ tại Chi nhánh,  bao gồm các nội dung:  Họ và tên, địa chỉ,  số tờ, số thửa,  diện tích, mã loại đất (nếu có) … và chuyển về cho Ban KTXH.HĐND huyện trước ngày 10/11/2023 để Ban KTXH có cơ sở dữ liệu tổ chức giám sát ngẫu nhiên việc triển khai phát GCNQSD đất tại một số xã, thị trấn;

-  Tiếp tục thực hiện quy trình chuyển  đổi số:  Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (THC)  theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 08/4/2021 của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẽ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiến tới từng bước không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. Chú trọng từng bước, trong thời gian tới, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tiếp tục quan thực hiện tốt các nhiệm vụ  trọng tâm như: Công tác cấp, phát  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất);  Công tác giải quyết các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm;  Công tác về dịch vụ đo đạc, giải quyết đơn xin tách thửa, hợp thửa; Công tác cung cấp thông tin địa chính, tài liệu về đất đai; Công tác theo dõi cập nhật, chỉnh lý biến động; Công tác biên mục hồ sơ địa chính…Trong đó chú trọng phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện có giải pháp  xây dựng kế hoạch phát các giấy tồn đang lưu trữ tại Chi nhánh.

Anh Thư HĐND

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​