Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
HỘI NGHỊ Hội nghị tổng kết 7 năm thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 21/9/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Định Quán tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn huyện Định Quán.

z4712830275564_a0a8a5207fb9a54222cce7405571f624.jpg

Chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Trần Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Tiến Ngọc – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đến dự Hội nghị có các đại biểu khách mời: Ông Ngô Hoàng Hải – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Lê Thanh Sơn – UV BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện; Các đại biểu HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Thường trực HĐND và đại diện 02 Ban HĐND các xã, thị trấn.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Từ khi Luật Hoạt động giám sát có hiệu lực đến nay, hoạt động giám sát của HĐND huyện luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời thể chế hóa bằng các văn bản của HĐND các cấp quy định về trách nhiệm, chương trình, kế hoạch, các hình thức, quy trình, đối tượng, các điều kiện đảm bảo trong việc giám sát và thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, UBND các cấp.

Qua 7 năm triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực và cố gắng, việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND huyện có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Hoạt động khảo sát, giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực KTXH, thu - chi ngân sách, thực hiện nghị quyết của HĐND, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,….Qua giám sát đã kịp thời phát hiện và kiến nghị, đề nghị các cấp, các ngành khắc phục hạn chế, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thi hành Luật trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: việc chuẩn bị các báo cáo của UBND huyện, các cơ quan trình HĐND huyện tại một số kỳ họp còn chậm, nội dung, số liệu còn phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần; việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát của một số đơn vị chịu sự giám sát còn chậm, báo cáo kết quả thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; tổ chức bộ máy, chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND các cấp còn gặp một số khó khăn; chưa có chính sách ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách và cán bộ giúp việc làm việc ở cơ quan dân cử;…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo quy định của Luật như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của MTTQ Việt Nam huyện với HĐND huyện trong hoạt động giám sát của HĐND huyện; kiến nghị xem xét đưa các nội dung cụ thể hóa hướng dẫn hoạt động giám sát tại các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trong Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát nhằm tạo tính pháp lý và sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Hạnh - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để hoàn thiện Luật hoạt động giám sát và giúp cho chất lượng hoạt động giám sát của địa phương ngày càng nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đề nghị trong thời gian tiếp theo, HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến hoạt động giám sát; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thảo luận, lựa chọn vấn đề chất vấn, tập trung về các nội dung được nhiều đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm.

- Lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề sát với thực tiễn, xuất phát từ kiến nghị chính đáng của cử tri. Tập trung giám sát các chế độ, chính sách được triển khai trên địa bàn xã, thị trấn. Nhất là tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành và các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án được hỗ trợ đầu tư, các chính sách được hỗ trợ, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND và cá nhân các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham gia các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Anh Thư

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​