Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Định Quán họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Huyện Định Quán vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn, đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả trong những tháng cuối năm 2023.

dfghdfhdf.jpg

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 7 tháng vừa qua, công tác CCHC của huyện Định Quán bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra đã hoàn thành 60/71 nhiệm vụ, đạt 84,5%.

Với mục đích nhằm tiếp tục tạo bước đột phá trong CCHC, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh CCHC thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm đáp ứng tốt hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện bộ máy. Trong những tháng còn lại năm 2023, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, niêm yết công khai quy định, thủ tục hành chính cấp huyện, xã; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; tiếp tục kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã đảm bảo điều kiện triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, thanh toán không tiền mặt, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu về dân cư được kết nối trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàng Quân

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​