Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ngành giáo dục huyện Định Quán: 30 năm xây dựng và phát triển

Trước giải phóng tỉnh Tân Phú chỉ có 4 trường Tiểu học và 1 trường THCS, với  khoảng 5.000 học sinh. Sau khi đất nước thống nhất, tháng 01-1976 tỉnh Tân Phú trở thành huyện Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai.  Chính quyền mới đã cải tạo cơ sở giáo dục cũ, phục vụ việc dạy và học, vận dụng nhiều hình thức mở lớp linh hoạt, phổ biến những phương pháp dạy và học có hiệu quả nhất. Nhằm xoá bỏ tình trạng lạc hậu, nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lao động, tạo điều kiện thuận tiện cho việc giáo dục chính trị và phổ biến khoa học kỹ thuật. Tích cực góp phần xây dựng con người mới và cuộc sống mới, đáp ứng yêu cầu cấp bách và lâu dài của cách mạng trên các mặt kinh tế, văn hoá và quốc phòng. Giai đoạn này khó khăn chồng chất khó khăn, thầy và trò vừa xây dựng trường lớp vừa tổ chức giảng dạy, học tập và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

hfghfghfgh.jpg

Năm 1991, huyện Tân Phú được chia tách ra thành hai huyện Định Quán và Tân Phú, thuộc tỉnh Đồng Nai. Năm 1992, phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Định Quán được thành lập, theo quyết định số 813/UBT do UBND Tỉnh Đồng Nai ký ngày 04/7/1992. Trong giai đoạn này, do học sinh tăng nhanh ở tất cả các bậc học, nên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho hoạt động giáo dục và đội ngũ giáo viên còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu tế. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân huyện Định Quán đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung cải tạo, sửa chữa, xây mới trường lớp, mua sắm trang thiết bị..., đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp, mạng lưới trường, lớp các cấp học tăng nhanh, rải đều tại các xã, thị trấn trong huyện.  Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục không ngừng được đầu tư, nâng cấp qua từng năm theo hướng hiện đại, đồng bộ. Bà Lê Thị Nga, nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện Định Quán chia sẻ:“Trong thời gian giai đoạn đầu mới tách huyện, nói chung cả huyện mình rất khó khăn, đặc biệt là ngành giáo dục. Nhưng rất là mừng đó là trong cái giai đoạn khó khăn như thế, thì HU, HĐND, UBMTTQ của huyện Định Quán lúc bấy giờ nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục nên các cấp lãnh đạo đã toàn tâm toan ý đầu tư toàn diện cho giáo dục lúc bấy giờ. Nên cái điều đó là rất mừng. Vì khi mới tách huyện như thế thì dân số phát triển đông và tỷ lệ học sinh ra lớp rất đông. Lúc bấy giờ đang vận động công tác xóa mù chữ, cho nên vận đọng được học sinh ra lớp rất đông. Hầu như tất cả các trường đều học ca ba, có những giáo viên phải dạy bốn ca trong một ngày, đó là ba ca của  trường chính và dạy thêm bổ túc văn hóa buổi tối, thời gian nó khó khăn như thế.

Đến nay, quy mô, mạng lưới trường, lớp học từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được mở rộng tới tất cả các xã, thị trấn. Loại hình trường ngoài công lập, tư thục  cũng đã phát triển. Đặc biệt, sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, hệ thống trường lớp được sắp xếp phù hợp, tinh gọn và hiệu quả; tạo điều kiện đưa học sinh từ các điểm lẻ về điểm trường chính, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nếu như ở thời điểm mới chia tách huyện, toàn huyện chỉ có 37  trường, ở cả 4 bậc học với  trên 25 ngàn học sinh. Đa số phòng học đơn sơ, tranh tre nứa lá và các phòng học mượn là chủ yếu thì  đến nay những hầu hết các trường đã được xây dựng kiên cố cùng trang thiết bị dạy học tiên tiến đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số trong giáo dục. Năm học 2022-2023, toàn huyện có 74 cơ sở giáo dục, tăng gấp đôi so với thời điểm chia tách huyện.

Quán triệt quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Định Quán cùng với ngành Giáo dục huyện đã thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó, chất lượng giáo dục được nâng lên từng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh lên lớp ở các cấp học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên, học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đều tăng, đến nay đạt trên 98%. Công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn được chú trọng, hiện nay tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt trên 99%. Đến nay, huyện được tiếp tục công nhận đạt PCGDMN 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ 3; 14/14 xã, thị trấn xóa mù chữ mức độ 2... Ông Ngô Đăng Thành- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán nói: “Trong thời gian tới thì phòng giáo dục huyện bám sát vào các chỉ tiêu Nghị quyết của huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025,tầm nhìm 2025-2030 . Ngoài ra đối với ngành giáo dục thì tập trung chú trong các nhiệm vụ trọng tâm như: Thứ nhất là quy họach lại mạng lưới trường lớp, trên địa bàn huyện còn mốt số điểm lẻ còn xa, phòng sẽ tính toán sáp nhập hoạch tách để cho phú hợp, từng địa bàn. Thứ hai, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay giáo viên tiểu học và MN còn thiếu quá nhiều. Do vậy phòng đề xuất giái pháp tham mưu UBND huyện, mở những lớp đại học văn bằng chứng chỉ 2, ngành sư phạm để tạm thời khắc phục giải quyết khó khăn. Đồng thời, rà soát  mời các thầy cô giáo có chứng chỉ và bằng sư phạm để hỗ trợ giảng dạy trong quá trình thực hiện chương trình GDPT 2018. Và trong những năm học tới, phòng sẽ chú trọng xây dựng văn hóa học đường và tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích của trẻ trong nhà trường. Về công tác quản lý, điều hành thì tiếp tục khai thác các ứng dụng KHCNTT trong công tác quản lý, nhằm thực hiện các chương trình, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn của huyện"

          Xác định xây dựng trường chuẩn Quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, huyện Định Quán đã tập trung các nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nếu như năm 2010, trên địa bàn huyện chỉ có 2 trường đạt chuẩn, thì đến nay toàn huyện  đã có 53 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 51 trường so với năm 2010, đạt tỷ lệ  trên 75%. Bà Nguyễn Thị Diễm Châu- Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết: Thời gian tới, để đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn, XD  tái chuẩn, quốc gia gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thì Huyện  sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung huy động nhiều nguồn lực, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, vốn sự nghiệp để mà CSVC, mua sắm bổ sung trang thiết bị  còn thiếu ở các trường. Để phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của các cháu. Đặc biệt là quan tâm xây dựng các trường chưa đạt chuẩn, tập trung ở xã Thanh Sơn và thị trấn Định Quán. Đồng thời, huyện cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo ngành GD, tăng cường kiểm tra, đánh giá các trường học tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của các trường và luôn đổi mới  phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì phổ cập ở các cấp học, bậc học, từ bạc MN đến THPT. Từng bước nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Mục tiêu đến hết năm 2025, huyện xây dựng đạt trên  90%  các  trường đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia"

          Với nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhiều đơn vị được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, như : Trường THPT Tân Phú  được đón nhân danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới, trường tiểu học Chu Văn An được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, các cá nhân là Thầy Đỗ Văn Ban, nguyên Hiệu trường trường PTTH Tân Phú, Cô Trần Minh Châu, nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú ... Trong đó, tính từ năm 2000 đến nay ngành giáo dục huyện có 01 tập thể được tặng bằng khen Thủ tướng chính phủ, 9 cá nhân và 5 tập thể được tặng bằng khen Bộ giáo dục Đào tạo, gần 160 cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hơn 300 bằng khen cấp tỉnh...

          30 một chặng đường xây dựng và trưởng thành, trong khoảng thời gian ấy, ngành giáo dục huyện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, làm nên những trang sử vẻ vang. Những thành tích đạt được trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện Định Quán hôm nay là công sức, trí tuệ, là quá trình phấn đấu miệt mài, đầy tâm huyết của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo ngành giáo dục Định Quán, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người". Đồng thời, cũng là  sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đối với sự nghiệp giáo dục huyện Định Quán trong các thời kỳ xây dựng và phát triển. Thời gian tới, để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, ngành giáo dục huyện phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, giữ vững vị thế của ngành giáo dục để xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Định Quán ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Điểm – Lê Trung

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​