Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Định Quán khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 20/10/2022, tại Phòng họp A – Trụ sở UBND huyện Định Quán, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

z3815015976830_791fb2f8702e991bcda1b84bfe4e2550.jpg

Đến dự kỳ họp có Ông Trần Quang Tú – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai; Quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UB MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, Ban Quản lý Dự án huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

Chủ tọa kỳ họp: Ông Trần Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Tiến Ngọc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đại biểu HĐND huyện có 32/33 đại biểu (Vắng: 01 đại biểu có lý do).

Tại kỳ họp chuyên đề, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghe UBND huyện thông qua Tờ trình về việc quyết toán ngân sách huyện Định Quán năm 2021, Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện. Trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND huyện, Ban KTXH HĐND huyện đã thẩm tra kỹ lưỡng nội dung các tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và đúng quy định của pháp luật.

Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Nam Biên.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 03 Nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn như: Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện Định Quán năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B và dự án nhóm C có thu hồi đất; Nghị quyết về Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, đồng chí Trần Nam Biên - Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.Với cương vị là người đứng đầu UBND huyện, bản thân sẽ cùng tập thể UBND huyện kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của huyện, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI , Nghị quyết XIII của Đại hội Đảng bộ huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho việc phát triển KTXH trong huyện trước mắt cũng như lâu dài. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt để có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Thay mặt HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: Đối với việc quyết toán ngân sách huyện Định Quán năm 2021, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng ngân sách quan tâm nhiều đến công tác quản lý tài chính ngân sách, thực hiện các khoản thu chi NSNN theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thời gian do cơ quan có thẩm quyền quy định. Tiếp tục  phối hợp với Kho bạc huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách trực thuộc UBND huyện để thực hiện tốt các quy định của Luật Ngân sách.

Thứ hai: Đối với Nghị quyết về phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B, dự án nhóm C có thu hồi đất trên địa bàn huyện, đề nghị UBND huyện rà soát đảm bảo khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua; đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ ba: Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, HĐND huyện đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền. Hội đồng nhân dân huyện mong muốn đồng chí Chủ tịch UBND huyện mới được bầu, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm; nói đi đôi với làm và đoàn kết, nhất trí cùng với tập thể UBND huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Nhân dân tin tưởng giao phó.

Thứ tư: Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với kết quả cao nhất trong năm 2022.

Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện các chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp lần này./.

Anh Thư

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​