Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đảng uỷ thị trấn Định Quán kiểm tra kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại 04 trường học trên địa bàn năm 2022

QCDC (2).JPG

 Đồng chí Ngô Hoàng Hải – UVTVHU, Bí thư Đảng uỷ kết luận hội nghị

Thực hiện theo kế hoạch số 59-ĐU/KH ngày 12/10/2022 của Đảng uỷ tthị trấn Định Quán v/v kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2022. Đảng uỷ thị trấn thành lập 02 đoàn kiểm tra QCDC thực hiện kiểm tra 04 trường học trên địa bàn. Đoàn 1 do đồng chí Ngô Hoàng Hải – UVTVHU, Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 02 trường: TH Trưng Vương (Chi bộ 17) và THCS Ngô Thời Nhiệm (Chi bộ 15); Đoàn 2 do Đ/c Nguyễn Văn Đạt – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 02 trường TH Nguyễn Du (Chi bộ 16)  và Mầm non Hoa Hòng (Chi bộ 22).

Qua kiểm tra cho thấy năm học 2021-2022 cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu 4 nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng và học kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới; Ban Giám hiệu đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường hàng năm thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, quy hoạch, bồi dưỡng, thi đua-khen thưởng… Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các nhà trường đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong từng nhà trường; tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Quá trình kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thực hiện QCDC ở trong trường học, đặc biệt cần thực hiện tốt thông tư 11/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, động viên đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương trong hoạt động giáo dục… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới đề ra.

Đinh Thành Út

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​