Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kiểm tra kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại 05 trường học trên địa bàn huyện

Nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 26/8/2022 Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ của huyện do đ/c Lê Thanh Sơn - UV.BTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 05 trường: MN Phú Hòa, MN Phú Vinh, TH Kim Đồng, TH Chu Văn An và THCS Phú Hòa.

Qua kiểm tra cho thấy năm học 2021-2022 cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu 5 nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng và học kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới; Ban Giám hiệu đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường hàng năm thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, quy hoạch, bồi dưỡng, thi đua-khen thưởng… Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các nhà trường đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong từng nhà trường; tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

59f8057a67fba2a5fbea.jpg

Tại buổi kiểm tra đ/c Lê Thanh Sơn – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới các trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, động viên đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương trong hoạt động giáo dục… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới đề ra.

Ngọc Huế

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​