Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Huyện ủy

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022

​ BCV5.png

Quang cảnh tại điểm cầu Đ​ịnh Quán


Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 5 để thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Định Quán, đồng chí Trần Bá Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các cấp uỷ cơ sở trên địa bàn huyện.

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Theo đó, Hội nghị đã cho ý kiến về 9 nội dung, với 2 quan điểm lớn: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt. Cụ thể, Hội nghị đã cho ý kiến về các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời, cho ý kiến về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi kết thúc phần thảo luận, tranh luận, Bộ Chính trị đã tổ chức các phiên họp nhằm tiếp thu ý kiến và giải trình những những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết với tên gọi: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời, xem xét và thống nhất cao với báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2022, đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XIII, qua đó kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta.

Phúc Ưng

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​