Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022 ) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2022 )!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định thu hồi đất

Quyết định thu hồi đất
 

​QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

 

​NĂM 2017 ĐẾN​ NĂM 2019
​1 Q​uyết định​ thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​​​​ QĐ 2933.pdfQĐ 2933.pdf
2 QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 787909 ngày 21/08/2002 đã cấp cho ông Lục A Pẩu và bà Lục Lập Phương tại xã Phú Vinh 2620.pdf2620.pdf
3​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AO 158126 và AO 158127 ngày 31/12/2008 đã cấp cho ông Lê Đình Hân tại xã La Ngà 3619.pdf3619.pdf
​4 ​Quyết định thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​ 3049.pdf3049.pdf
​5 ​Quyết định hủy giấy CN QSDĐ số AD 260851 ngày 13/6/2005 đã cấp cho ông Nguyễn Viết Hùng và bà Nguyễn Thị Hương tại xã Gia Canh​ 3050.pdf3050.pdf
6​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394748 ngày 15/7/2013 đã cấp cho ông Tiết Dắt Cẩu và bà Dường Sau Phóng 3254.pdf3254.pdf
7​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699238 ngày 25/12/2013 đã cấp cho ông Diệp Văn Mủn và bà Hoàng Thị Cú 3255.pdf3255.pdf
​8 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 113304 ngày 25/12/2013 đã cấp cho bà Lâm Thị Kéo và ông Diệp Văn Sáng​ 3256.pdf3256.pdf
​9 ​QĐ v/v đề nghị hủy giấy CN QSDĐ số A 553415 ngày 12/5/1991 đã được cấp cho ông Nguyễn Văn Tú​ 34209_1.pdf34209_1.pdf
10​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 119117 ngày 11/9/1996 đã được cấp cho ông Võ Văn Phước​ 34210_1.pdf34210_1.pdf
11​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 226509 ngày 12/03/1997 đã cấp cho bà Lý A Sằn 34210_1.pdf34210_1.pdf
​12 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 011053 ngày 09/12/2008 đã cấp cho bà Trương Thị Ánh Hồng và ông Trần Văn Thu 33121_1.pdf33121_1.pdf
​13

​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 641840 ngày 31/08/2015 đã cấp cho bà Lương Thị Tư​ 33122_1.pdf33122_1.pdf
14​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 478465 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Lê Văn Thuận và bà Dương Thị Hường tại xã Ngọc Định 34624_1.pdf34624_1.pdf
15​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 478467; AE 478466 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Đặng Nam và bà Nguyễn Thị Nga tại xã Ngọc Định​ 34625_1.pdf34625_1.pdf
16​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AĐ 338179 ngày 09/03/2006 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Vũ Thị Tám 35152_1.pdf35152_1.pdf
​17 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AB 717891, AB 717893, AB 717894, AB 717892 ngày 06/04/2005 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Kim Ánh​ 35247_1.pdf35247_1.pdf
​18 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 133428 đã cấp cho ông Phùng Tất Tho tại xã La Ngà​ 35449_1.pdf35449_1.pdf
​19 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 559243 đã cấp cho ông Phạm Câu tại xã Ngọc Định 35785_1.pdf35785_1.pdf
​20 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 257369 và giấy CN QSDĐ số AE 257368 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Võ Thượng Thông tại xã Phú Lợi 35787_1.pdf35787_1.pdf
​21 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394154 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Trương A Sáng và bà Ngô Mùi 35788_1.pdf35788_1.pdf
​​22 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 257195, AE 257194 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Bùi Ngọc Sơn 35789_1.pdf35789_1.pdf
​23 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số K 722502 ngày 01/11/1997 đã cấp cho hộ bà Thái Thị Nguyệt​ 35790_1.pdf35790_1.pdf
​24 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 050019 ngày 31/12/2008 đã cấp cho bà Trầm Túy Hoa và ông Nguyễn Khánh Long​ 37050_1.pdf37050_1.pdf
​25 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 027665, AQ 027664, AQ 027666 ngày 09/12/2009 đã cấp cho bà Lục Thị Hòa và ông La Quảng Hai 37051_1.pdf37051_1.pdf
​26 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ V 798971 ngày 21/8/2002 đã cấp cho ông Phún Ừng Sáng và bà Hấu Chắnh Mùi​

​​37197_1.pdf37197_1.pdf
​27 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 119963 ngày 14/9/1996 đã cấp cho bà Hoàng Thị Minh Hoa 37349_1.pdf37349_1.pdf
​28 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số V 311957 cấp ngày 06/5/2002 cho ông Phan Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Bo tại TT. Định Quán​ 37350_1.pdf37350_1.pdf
​29 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lâm Quang Chúc ngụ tại ấp 3 xã Phú Lợi để làm đường giao thông công cộng 38514_1.pdf38514_1.pdf
​30 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131634 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Đoàn Đình Giàu tại xã Túc Trưng​ 38513_1.pdf38513_1.pdf
​31 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE386770 ngày 31/12/2013 đã cấp cho bà Phan Thị Lệ Thu và ông Thái Văn Lộc tại xã Túc Trưng 38814_1.pdf38814_1.pdf
​32 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE386951 ngày 31/12/2013 đã cấp cho bà Nguyễn Thùy Dương tại xã Túc Trưng​ 38813_1.pdf38813_1.pdf
​33 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 386580 ngày 31/12/2013 đã cấp cho ông Ngô Hữu Nghĩa và bà Dương Thị Thuận tại xã Túc Trưng​ 38817_1.pdf38817_1.pdf
34​ V/v thu hồi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AL 574175 ngày 04/3/2008 đã cấp cho ông Nguyễn Thái Sinh và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại xã Phú Ngọc 38900_1.pdf38900_1.pdf
​35 V/v thu hồi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 031357 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Trương Xuân Lương và bà Đậu Thị Huệ tại xã Phú Ngọc 38899_1.pdf38899_1.pdf
​36 V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số AE 508417 cấp ngày 25/8/2008 cho ông Trần Văn Phụng tại xã Phú Túc 38898_1.pdf38898_1.pdf
​37 ​V/v thu hồi giấy chứng n hận QSD đất số V 768060 ngày 12/8/2002 đã cấp cho ông Đỗ Tấn Hoa tại xã Phú Ngọc​
38 ​V/v thu hồi đất của ông Nguyên Duy Khanh và bà Nguyễn Thảo Thùy Dung để làm đường giao thông công cộng 39245_1.pdf39245_1.pdf
​39 ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số B 040611 ngày 23/7/1993 đã cấp cho ông Thòng Nhộc Pẩu tại xã Phú Lợi​ 39247_1.pdf39247_1.pdf
​40 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AE 514230, AE 514226 ngày 12/6/2006 đã cấp cho ông Phạm Văn Tẩm và bà Vũ Thị Bưởi tại Thị trấn Định Quán 39556_1.pdf39556_1.pdf
​​41 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 394836 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Đặng Xuân Đình và bà Quách Thị Cân tại xã La Ngà​ 39781_1.pdf39781_1.pdf
​42 ​V/v thu hồi đất của bà Châu Thị Thành để làm đường giao thông công cộng​ 40107_1.pdf40107_1.pdf
​43 ​V/v thu hồi đất của bà Phạm Thị Dung và ông Vày Lường Tắc để làm đường giao thông công cộng​ 40193_1.pdf40193_1.pdf
​44 ​V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Huy và bà Cao Thị Thu Hiền để làm đường giao thông công cộng 40520_1.pdf40520_1.pdf
​45 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 131053 ngày 27/5/2011 đã cấp cho ông Lưu văn Sặt và bà Phạm Thị Lý, tại TT.Định Quán​ 40456_1.pdf40456_1.pdf
​46 ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số G 771832 ngày 20/12/1996 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhuận tại xã Gia Canh​ 40426_1.pdf40426_1.pdf
​47 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số K153923 ngày 15/7/1997 đã cấp cho ông Lê Văn Thành, ngụ tại phường Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk 40665_1.pdf40665_1.pdf
​​48 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AL 574197 ngày 04/3/2008 đã cấp cho ông Trần Văn Vấn và bà Cao Thị Năm tại xã Phú Ngọc​ 41379_1 (1).pdf41379_1 (1).pdf
​49 ​V/v thu hồi đất của ông Đinh Văn Tường và bà Đinh Thị Ân do tự nguyện trả lại đất​ 41544_1.pdf41544_1.pdf
​50 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 117186 ngày 1/6/2013 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lý và Trần Thị Kim Ngát tại xã Phú Cường​ 42204_1.pdf42204_1.pdf
​51 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AE 106685 ngày 30/6/2006 đã cấp cho bà Phạm Thị Liễu và ông Đinh Văn Cẩm, ngụ tại xã La Ngà 42415_1.pdf42415_1.pdf
​52 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gán liền với đất số CD 450104 ngày 16/11/2016 đã cấp cho ông Vũ Sơn Thủy và bà Phạm Thị Hương, ngụ tại TT.Định Quán 42668_1.pdf42668_1.pdf
​53 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 349199 ngày 13/8/2012 đã cấp cho ông Sỳ A Khìn và bà Lương Cắm Mùi, ngụ tại xã Phú Lợi​ 42794_1.pdf42794_1.pdf
​​54 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AL 567587, AL 567588 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Lê Văn Lương, ngụ tại xã La Ngà 42930_1.pdf42930_1.pdf
​55 ​V/v thu hồi đất của ông Phù Say Minh và bà Lương Thị nga để làm đường giao thông công cộng​ 43179_1.pdf43179_1.pdf
​56 ​V/v thu hồi đất của bà Phan Thị Kim Liên do tự nguyện trả lại đất​ 51532_1.pdf51532_1.pdf
​57  ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số C150720 cấp ngày 5/10/1996 cho ông Hà Văn Tinh​ 51773_1.pdf51773_1.pdf
​58 ​về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Truyền và ông Phạm Hoài Nam tại thị trấn Định Quán​ 54410_1.pdf54410_1.pdf
​59 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 021000 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Đặng Bá Giáo và bà Nguyễn Thị Lý ngụ tại xã La Ngà​ 55115_1.pdf55115_1.pdf
60​ ​về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 081791 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Vũ Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Quyên ngụ tại ấp 5, xã Suối Nho​ 54971_1.pdf54971_1.pdf
​61 ​V/v thu hồi đất của ông Vũ Văn Thắm và bà Nguyễn Thị Hoài do tựu nguyện trả lại đất 55466_2.pdf55466_2.pdf
​62 ​V/v thu hồi đất của ông Chống A Nhì và bà Ừng A Sy do tự nguyện trả lại đất 55473_1.pdf55473_1.pdf
​​63 ​V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Nhung​ 55497_1.pdf55497_1.pdf
​64 ​V/v thu hồi giấy CNQSD đất của bà Trần Thị Kim Anh, xã Phú Túc​ 55672_1.pdf55672_1.pdf
​65 ​V/v thu hồi đất của bà Hoàng Thị Hiền để thực hiện dự án XD trường mầm non Sen Hồng xã Suối Nho​ 55830_1.pdf55830_1.pdf
​66 ​V/v thu hồi đất của bà Phạm Thị Tích để thực hiện dự án XD trường mầm non Sen Hồng xã Suối Nho​ 55832_1.pdf55832_1.pdf
67​ ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thái​ 56069_1.pdf56069_1.pdf
68​ ​v/v thu hồi đất của hộ ông Huỳnh Ngọc Đỉnh ngụ tại ấp 3 xã Phú Lợi​ 56629_1.pdf56629_1.pdf
​69 ​v/v thu hồi giấy CNQSD đất A553378 của bà Nguyễn Thị Song ngụ tại xã Suối Nho​ 56688_1.pdf56688_1.pdf
​70 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 450131 ngày 16/11/2016 đã cấp cho ông Ừng Minh Hội và bà TSần Cỏng Kíu ngụ tại TTĐQ 57448_1.pdf57448_1.pdf
71​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131321 ngày 17/6/2011 đã cấp cho ông Vòng Sỳ Sáng và bà TSàn Sỳ tại TTĐQ​ 57447_1.pdf57447_1.pdf
72​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Dương Thị Cú ngụ tại ấp 3, xã Phú Vinh để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 57614_1.pdf57614_1.pdf
​73 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lưu Tư Tuyền và bà Chý A Mùi để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 57612_1.pdf57612_1.pdf
​74 ​QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Diêm ngụ tại ấp 5, xã Phú Vinh để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 57616_1.pdf57616_1.pdf
​75 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Hoàng Thị Anh và bà Mô Mỹ Quyên để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 57613_1.pdf57613_1.pdf
76​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lý Thị Hạnh ngụ tại ấp 5, xã Phú Vinh để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 57615_1.pdf57615_1.pdf
​77 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AL 567632 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Bùi Văn Não ngụ tại xã La Ngà 57611_1.pdf57611_1.pdf
​78 ​QĐ v/v thu hồi đất do UBND xã Phú Vinh quản lý để thực hiện dự án Trụ sở Ban CHQS huyện Định Quán tại ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán​ 57617_1.pdf57617_1.pdf
​79 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394332 ngày 03/6/2013 đã cấp cho bà Dương Mẫu Hà và ông Thống Nhục Pẩu ngụ tại xã Phú Lợi​ 57501_1.pdf57501_1.pdf
​80 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ có sổ vào sổ 002118.QSDĐ/518.QĐ/UBH cấp ngày 24/12/1996 cho bà Huỳnh Thị Lung 57761_1.pdf57761_1.pdf
81​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số V 250661 ngày 20/5/2002 đã cấp cho ông Vòng Sỳ Sáng và bà Tsàn Sỳ​ 57760_1.pdf57760_1.pdf
NĂM 2020
​1 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thủy ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57911_1.pdf57911_1.pdf
​2 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Văn Then ngụ tại KP Hiệp Cường, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57967_1.pdf57967_1.pdf
​3 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Huỳnh Văn Đực ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57962_1.pdf57962_1.pdf
​4 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Đỗ Phương Mai ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57957_1.pdf57957_1.pdf
​5 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trương Hoàng Khánh ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57952_1.pdf57952_1.pdf
6​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Hiệp ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57947_1.pdf57947_1.pdf
​7 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Hồng Tấn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57934_1.pdf57934_1.pdf
​8 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Huy ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57928_1.pdf57928_1.pdf
​9 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Đoàn Văn Hùng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57923_1.pdf57923_1.pdf
10​ ​QĐ v/v thu hồi đất của Lục Vân Tiên ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57920_1.pdf57920_1.pdf
11​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Ngọc Phương ngụ tại KP Hiệp Lực, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57969_1.pdf57969_1.pdf
12​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quang Bảo ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57908_1.pdf57908_1.pdf
13​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Ức Văn Truyền ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57904_1.pdf57904_1.pdf
​14 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Vũ Nam Phong ngụ tại ấp 1, xã Phú Tân để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57903_1.pdf57903_1.pdf
​15 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Sỹ Nho ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57896_1.pdf57896_1.pdf
​16 ​QĐ v/v thu hồi đất của Nguyễn Lê Thị Hồng Nhung ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57893_1.pdf57893_1.pdf
​17 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Thạch Minh Quang ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57886_1.pdf57886_1.pdf
18​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông K' Xiếu ngụ tại KP Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57945_1.pdf57945_1.pdf
19​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Võ Thanh Tuấn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57941_1.pdf57941_1.pdf
​20 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Chi ngụ tại KP Hiệp Thương, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57937_1.pdf57937_1.pdf
21​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trương Tuấn Hải và bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57915_1.pdf57915_1.pdf
​22 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phan Thanh Sơn và bà Trần Thị Phon ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57914_1.pdf57914_1.pdf
​23 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thắng và bà Lê Thị Thơm ngụ tại ấp 7, xã Phú Ngọc để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57912_1.pdf57912_1.pdf
24​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Minh Tâm và bà Vũ Thị Chiến ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57964_1.pdf57964_1.pdf
25​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quang Chính ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán 57958_1.pdf57958_1.pdf
26 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Phan Thị Kim Hoa ngụ tại KP Hiệp Lực, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57956_1.pdf57956_1.pdf
​27 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Khuýnh ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57949_1.pdf57949_1.pdf
28​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lâm Văn Hùng ngụ tại ấp 6, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57948_1.pdf57948_1.pdf
​29 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 051794 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Lê Đức Thạc và bà Nguyễn Thị Bích ngụ tại ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán​ 57829_1.pdf57829_1.pdf
​30 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 117349 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Trần A Kíu ngụ tại xã Phú Lợi​ 57828_1.pdf57828_1.pdf
31​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 050412 ngày 30/6/2009 đã cấp cho ông Nguyễn Doãn Soa và bà Hoàng Thị Lan ngụ tại xã Gia Canh​ 57830_1.pdf57830_1.pdf
32​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ có sổ vào sổ 002118.QSDĐ/518.QĐ/UBH cấp ngày 24/12/1996 cho bà Huỳnh Thị Lung​ 57761_1.pdf57761_1.pdf
​33 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số V 250661 ngày 20/5/2002 đã cấp cho ông Vòng Sỳ Sáng và bà Tsàn Sỳ​ 57760_1.pdf57760_1.pdf
​34 ​v/v triển khai Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh​ 57690_1.pdf57690_1.pdf
35​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Mỹ Ngọc ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57876_1.pdf57876_1.pdf
36​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Tấn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57966_1.pdf57966_1.pdf
37 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Thạch Thị Sen ngụ tại ấp 4, xã La Ngà để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57961_1.pdf57961_1.pdf
38​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Vũ Thị Hiếu do tự nguyện trả lại đất​ 58118_1.pdf58118_1.pdf
39 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Huỳnh Thị Hoa và ông Phan Thanh Xuân do tự nguyện trả lại đất​ 58119_1.pdf58119_1.pdf
​40 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 065866 ngày 30/6/2009 đã cấp cho ông Võ Văn Châu và bà Dương Thị Chí Hiền tại xã Gia Canh 58117_1.pdf58117_1.pdf
​41 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Võ Kim Hòa ngụ tại 643/28 khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57884_1.pdf57884_1.pdf
​42 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Việt ngụ tại ấp 4, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57882_1.pdf57882_1.pdf
​43 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thắng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57881_1.pdf57881_1.pdf
​44 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Hoàng Tân ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57880_1.pdf57880_1.pdf
​45 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Huỳnh Ngọc Hưng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57897_1.pdf57897_1.pdf
46​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quang Ngân ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57890_1.pdf57890_1.pdf
47​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Võ Văn Lãnh và bà Nguyễn Thị Lắng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57887_1.pdf57887_1.pdf
48​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Đình Nga và bà Lê Thị Nguyệt ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57902_1.pdf57902_1.pdf
49​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Phàn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57901_1.pdf57901_1.pdf
50​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Dũng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57899_1.pdf57899_1.pdf
51​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Mận và bà Phạm Thị Kim Hoa ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57907_1.pdf57907_1.pdf
​52 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Bùi Thanh Hải ngụ tại ấp 9, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57906_1.pdf57906_1.pdf
53​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Mạnh ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57905_1.pdf57905_1.pdf
54​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quang Kiên và bà Lê Thị Tới ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57926_1.pdf57926_1.pdf
55​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Luôn và bà Nguyễn Thị Lệ ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57925_1.pdf57925_1.pdf
56​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lê Thị Chỉ ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57922_1.pdf57922_1.pdf
57​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Võ Thị Lệ ngụ tại KP Hiệp Lực, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57918_1.pdf57918_1.pdf
58​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phan Văn Minh ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57917_1.pdf57917_1.pdf
​59 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lê Thị Kẹo ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57910_1.pdf57910_1.pdf
​60 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông K' Tú ngụ tại KP Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57927_1.pdf57927_1.pdf
61​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Phiên ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57931_1.pdf57931_1.pdf
62​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Thất ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57933_1.pdf57933_1.pdf
​63 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Hoàng Thị Thu Hằng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57935_1.pdf57935_1.pdf
64​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Phương ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57936_1.pdf57936_1.pdf
65​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Tiết và bà Vũ Thị Điệp ngụ tại KP 114, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57938_1.pdf57938_1.pdf
66​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Thứ ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57939_1.pdf57939_1.pdf
67​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Đinh Thị Châu ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57942_1.pdf57942_1.pdf
​68 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Súng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57944_1.pdf57944_1.pdf
​69 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hà ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57951_1.pdf57951_1.pdf
70​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Đực ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57953_1.pdf57953_1.pdf
​71 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Tâm ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57954_1.pdf57954_1.pdf
72​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Đặng Duy Lộc ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57919_1.pdf57919_1.pdf
​73 ​QĐ v/v thu hồi đất do Ban QLRPH Tân Phú quản lý để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57970_1.pdf57970_1.pdf
​74 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Xuân Hàng ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57968_1.pdf57968_1.pdf
75​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Võ Văn Thái ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57965_1.pdf57965_1.pdf
​76 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Cư ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57963_1.pdf57963_1.pdf
​77 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Huỳnh Văn Cái ngụ tại KP Hiệp Thương, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57959_1.pdf57959_1.pdf
78 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Tê ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57950_1.pdf57950_1.pdf
79 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quang toản ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57913_1.pdf57913_1.pdf
​80 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Dịu ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57900_1.pdf57900_1.pdf
​81 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nghiêm Xuân Hoa ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57898_1.pdf57898_1.pdf
82​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Cam ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57895_1.pdf57895_1.pdf
83 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Thạch Thương ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57894_1.pdf57894_1.pdf
​84 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Gần ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57889_1.pdf57889_1.pdf
​85 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Tấn Nhơn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57885_1.pdf57885_1.pdf
​86 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Phước ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57879_1.pdf57879_1.pdf
87 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Văn Phú Hợp ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57932_1.pdf57932_1.pdf
88​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Cảnh Hoán ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57924_1.pdf57924_1.pdf
89​ ​QĐ v/v thu hồi đất của Hồ Thị Lệ Thu và Nguyễn Minh Long ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57921_1 (1).pdf57921_1 (1).pdf
9​0 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Phan Thị Lạc ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57916_1.pdf57916_1.pdf
​91 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394619 ngày 02/12/2013 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Tâm ngụ tại xã Phú Lợi​ 58364_1.pdf58364_1.pdf
​92 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 272924 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị thủy ngụ tại xã Phú Lợi​ 58363_1.pdf58363_1.pdf
​93 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lê Thị Lánh ngụ tại ấp 3, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57877_1.pdf57877_1.pdf
94​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Khắc Lập và bà Lê Thị Huynh ngụ tại ấp KP Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57909_1.pdf57909_1.pdf
​95 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Quốc Vương ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57892_1.pdf57892_1.pdf
96​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Thu Hà và ông Trần Công ngụ tại ấp 4, xã Phú Ngọc để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57891_1.pdf57891_1.pdf
97​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Huỳnh Văn Toàn ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57888_1.pdf57888_1.pdf
​98 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Văn Tường ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57883_1.pdf57883_1.pdf
​99 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Ka Blá ngụ tại KP Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57878_1.pdf57878_1.pdf
100 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông K' Điểu ngụ tại KP Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57946_1.pdf57946_1.pdf
​101 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Tấn Phúc ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57943_1.pdf57943_1.pdf
​102 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Văn Võ ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57940_1.pdf57940_1.pdf
​103 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Trọng Nghĩa ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57930_1.pdf57930_1.pdf
104​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phan Văn Hiệp ngụ tại ấp 8, xã Gia Canh để thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (Đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán​ 57929_1.pdf57929_1.pdf
105​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số B 043281 ngày 30/6/1993 đã cấp cho bà Trương Thị Khen​ 58640_1.pdf58640_1.pdf
106​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 117351 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Trần A Bẩu và bà Lý Văn Dẩu ngụ tại xã Phú Hòa​ 58766_1.pdf58766_1.pdf
​107 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AQ 021000 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Đặng Bá Giáo và bà Nguyễn Thị Lý ngụ tại xã La Ngà​ 58608_1.pdf58608_1.pdf
​108 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 031825 ngày 25/10/2013 đã cấp cho bà Vũ Thị Mai ngụ tại thị trấn Định Quán​ 58609_1.pdf58609_1.pdf
​109 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 273965 ngày 23/9/2015 đã cấp cho ông Ngô Quốc Dũng và ông Ngô Quốc Thái ngụ tại xã Phú Hòa​ 58790_1.pdf58790_1.pdf
​110 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 070504 ngày 09/12/2008 đã cấp cho ông Lê Ngọc Huy ngụ tại xã Phú Hòa​ 58788_1.pdf58788_1.pdf
​111 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 095907 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Phan Thế Thắng và bà Nguyễn Thị Bình​ 58808_1.pdf58808_1.pdf
112​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 926309 ngày 15/12/2011 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hương và bà Vũ Thị Loan​ 58807_1.pdf58807_1.pdf
113​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 926359 ngày 15/12/2011 đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Trường và bà Nguyễn Thị Hoàng​ 58805_1.pdf58805_1.pdf
​114 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 095902 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Lê Thanh Tâm và bà Phan Thị Thu Hưng​ 58804_1.pdf58804_1.pdf
​115 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 926108 ngày 15/12/2011 đã cấp cho ông Đỗ Văn Việt và bà Phạm Thị Bích​ 58803_1.pdf58803_1.pdf
116​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 256021 ngày 01/02/2013 đã cấp cho ông Phạm Sỹ Hồng và bà Phan Thị Minh​ 58800_1.pdf58800_1.pdf
​117 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 256061 ngày 01/8/2013 đã cấp cho ông Trần Vũ Vương và bà Ngô Thị Tuyết Thương​ 58810_1.pdf58810_1.pdf
118​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số V 768665 ngày 12/8/2002 đã cấp cho ông Khúc Thừa Tuấn và bà Nguyễn Thị Về​ 58806_1.pdf58806_1.pdf
119​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 397887 ngày 15/12/2011 đã cấp cho ông Phan Văn Huyền và bà Nguyễn Thị Tuyến​ 58802_1.pdf58802_1.pdf
​200 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 926137 ngày 15/12/2011 đã cấp cho bà Võ Thị Bích​ 58801_1.pdf58801_1.pdf
​201 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 117333 ngày 31/12/2012 đã cấp cho bà Lê Thị Tám ngụ tại xã Phú Hòa​ 58789_1.pdf58789_1.pdf
​202 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 349726 ngày 25/12/2012 đã cấp cho ông Trương Hoàng Minh và bà Nguyễn Thị Yến​ 58809_1.pdf58809_1.pdf
203 ​QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐÁT Ở CÁC HỘ DÂN Ở XÃ LA NGÀ QUYẾT ĐỊNH GAIO ĐAT Ơ XÃ LA NGÀ.rarQUYẾT ĐỊNH GAIO ĐAT Ơ XÃ LA NGÀ.rar
204​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AB 603117 cấp ngày 07/6/2005 cho ông Đặng Chí Nhất 58922_1.pdf58922_1.pdf
​205 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 095902 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Lê Thanh Tâm và bà Phan Thị Thu Hưng (THAY THẾ VB TRƯỚC)​ 58804_2.pdf58804_2.pdf
​206 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số W 375718 ngày 29/10/2002 đã cấp cho bà Nguyễn Thị thủy và ông Bùi Đăng Khoa ngụ tại xã Phú Ngọc​ 59128_1.pdf59128_1.pdf
​207 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AL 574279 ngày 04/3/2008 đã cấp cho ông Tằng Chí Sinh và bà Chướng Sám Múi​ 59189_1.pdf59189_1.pdf
​208 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AO 112548 ngày 25/08/2008 đã cấp cho bà Liêu Cẩm Liên và ông Làu Sau Ký ngụ tại xã Phú Lợi​ 59187_1.pdf59187_1.pdf
​209 QĐ v/v bàn giao đất ở tại Khu Tái định cư L16 xã Túc Trưng cho bà Hoàng Thị Hiền ngụ tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán​ 59203_1.pdf59203_1.pdf
210​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 056739 ngày 20/08/2009 đã cấp cho ông Bùi Văn Phú và bà Bùi Thị Ngọc Mai ngụ tại ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán​ 59643_1.pdf59643_1.pdf
212​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số BV 631909 ngày 31/05/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Thanh và bà Nguyễn Thị Mười tại KP Hiệp Tâm, thị trấn Định Quán​ 59638_1.pdf59638_1.pdf
213​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số BE 394983 ngày 02/12/2013 đã cấp cho bà Trần Thị Thanh An và ông Nguyễn Văn Bẩy tại xã Phú Vinh​ 59641_1.pdf59641_1.pdf
​214 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số BI 256383 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Đỗ Xuân Tắc và bà Nguyễn Thị Hải ngụ tại xã Phú Túc​ 59640_1.pdf59640_1.pdf
​215 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 031905 ngày 25/10/2013 đã cấp cho bà Ka Yở​ 60070_1.pdf60070_1.pdf
​216 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131272 cấp ngày 24/6/2011 đã cấp cho ông Bùi Minh Tâm và bà Nguyễn Thị Ngọc Năng, ngụ tại KP Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán​ 60329_1.pdf60329_1.pdf
​217 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số G 771857 cấp ngày 20/12/1996 cho ông Nguyễn Lộc​ 60317_1.pdf60317_1.pdf
218​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Phu Nhìn và bà Dương Cỏng Mùi do tự nguyện trả lại đất​ 60321_1.pdf60321_1.pdf
219​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Tiết Ân và bà Nguyễn Thị Dốt do tự nguyện trả lại đất​ 61541_1.pdf61541_1.pdf
​220 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AE 512353 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Lý Cỏng Sầu và bà Trần Thị Thu​ 62341_1.pdf62341_1.pdf
​221 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699327 ngày 25/12/2003 đã cấp cho ông San A Nhì và bà Hồ A Cú ngụ tại xã Phú Lợi​ 62332_1.pdf62332_1.pdf
​222 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số T 699340 ngày 25/12/2003 đã cấp cho ông Phùng Nhịt Pẩu và bà Phạm Lộc Múi​ 62343_1.pdf62343_1.pdf
​223 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 229499 ngày 14/3/1997 đã cấp cho bà Đoàn Thị Ràng​ 62342_1.pdf62342_1.pdf
224​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Khưu Chi và bà Nguyễn Thị Mến do tự nguyện trả lại đất​ 62339_1.pdf62339_1.pdf
​225 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 163418 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Nguyễn Hồng Kiên ngụ tại xã La Ngà​ 62331_1.pdf62331_1.pdf
​226 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trịnh Bá Thế và bà Phạm Thị Huệ do tự nguyện trả lại đất​ 64092_1.pdf64092_1.pdf
227​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131355 ngày 17/6/2011 đã cấp cho ông Trần Văn Tuyển và bà Nguyễn Thị Xuyến ngụ tại thị trấn Định Quán​ 64094_1.pdf64094_1.pdf
​228 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ của ông Trần Ngọc Thành và bà Phạm Thị Dung do tự nguyện trả lại đất​ 62963_1.pdf62963_1.pdf
229​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AB 210230 cấp ngày 07/01/2005 cho ông Nguyễn Văn Chung​ 62962_1.pdf62962_1.pdf
​230 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 113400 ngày 25/12/2003 đã cấp cho bà Vòng Pảo Lìn tại xã Phú Lợi​ 64266_1.pdf64266_1.pdf
231​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 031035 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Trần Trung Lý và bà Nguyễn Thị Phú ngụ tại xã Phú Ngọc​ 64613_1.pdf64613_1.pdf
​232 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 061711 ngày 25/8/2008 đã cấp cho ông Nguyễn Cửu Cách và bà Nguyễn Thị Bê ngụ tại xã Phú Ngọc​ 64612_1.pdf64612_1.pdf
​233 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 083081 ngày 30/6/2009 đã cấp cho ông Trần Văn Biên và bà Trần Thị Liễu ngụ tại xã Gia Canh​ 64870_1.pdf64870_1.pdf
​234 ​QĐ v/v thu hồi Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Định Quán​ 64773_1.pdf64773_1.pdf
​235 ​QĐ v/v thu hồi Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Định Quán​ 64772_1.pdf64772_1.pdf
​236 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Hoàng Thị Bích Kiều do tự nguyện trả lại đất​ 65068_1.pdf65068_1.pdf
237​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Hoàng Thị Thủy do tự nguyện trả lại đất​ 65065_1.pdf65065_1.pdf
​238 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lê Thị Hạnh do tự nguyện trả lại đất​ 65066_1.pdf65066_1.pdf
239​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Quảng Long Thành do tự nguyện trả lại đất​ 65067_1.pdf65067_1.pdf
240​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Pang Ting Briuh và bà Đặng Thị Huế do tự nguyện trả lại đất​ 65492_1.pdf65492_1.pdf
241​ ​v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất​ 65834_1.pdf65834_1.pdf
​242 ​v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất​ 65835_1.pdf65835_1.pdf
243​ ​v/v thu hồi đất ông Nguyễn Thanh Cường cùng sử dụng đất với ông Ngô Quốc Bình 66489_1.pdf66489_1.pdf
244​ ​v/v thu hồi đất ông Nguyễn Thanh Cường​ 66488_1.pdf66488_1.pdf
​245 ​v/v thu hồi giấy CNQSDĐ số T699352 đã cấp cho ông Ửng A pẩu, bà Lỷ Ca Muì, xã phú Lợi​ 66746_1.pdf66746_1.pdf
​246 ​vv thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sô T699190 ngày 25/12/2003 đã cấp cho ông Lỷ A Sáng và bà Vòng Lỷ Mười ngụ tại xã Phú Tân 66896_1.pdf66896_1.pdf
247​ ​vv thu hội đát của ông Nguyễn Văn Lộc và bà Nguyễn Thị Thanh thúy do tự nguyện trả lại đất 66897_1.pdf66897_1.pdf
​248 ​v/v thu hồi đất của ông Nguyên Minh Vương​ 67057_1.pdf67057_1.pdf
​249 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AL 567691 ngày 30/6/2006 đã cấp cho bà Ngô Thị Thìn ngụ tại xã La Ngà​ 67789_1.pdf67789_1.pdf
​250 ​QĐ v/v hùy giấy CN QSDĐ số AE 842708 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Vay A Cau tại xã Phú Túc​ 67790_1.pdf67790_1.pdf
251​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Lê Thị Thùy do tự nguyện trả lại đất​ 68220_1.pdf68220_1.pdf
252​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số G 659033 cấp ngày 18/12/1996 cho ông Nguyễn Hữu Kỷ​ 68394_1.pdf68394_1.pdf
253​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 004543 ngày 09/12/2008 đã cấp cho ông Lê Văn Lợi và bà Võ Thị Lý ngụ tại xã Phú Hòa​ 68646_1.pdf68646_1.pdf
​254 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 842619 ngày 30/6/2006 đã cấp cho Hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Anh tại xã Phú Túc​ 68627_1.pdf68627_1.pdf
​255 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Cháu Thị Quý do tự nguyện trả lại đất​ 69128_1.pdf69128_1.pdf
​256 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số B 040687 đã cấp cho ông Trần Ngọc Phú​ 69495_1.pdf69495_1.pdf
​257 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đượm do tự nguyện trả lại đất​ 69493_1.pdf69493_1.pdf
258​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 771299 cấp ngày 20/12/1996 cho ông Trần Trung Nghĩa​ 69494_1.pdf69494_1.pdf
​259 ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất​ 69811_1.pdf69811_1.pdf
​260 ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất​ 69810_1.pdf69810_1.pdf
261​ ​QĐ vv/ thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắn gắn liền với đất số CC 739570 ngày 20/6/2016, CC 739655 ngày 29/7/2016 đã cấp cho ông Võ Hằng Hải và bà Nguyễn Thị Lải ngụ tại xã Gia Canh​ 69656_1.pdf69656_1.pdf
262​ ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất​ 69813_1.pdf69813_1.pdf
​263 ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất​ 69812_1.pdf69812_1.pdf
​264 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131657 ngày 31/12/2013 đã cấp cho ông Nguyễn Minh Chương và bà Nguyễn Thị Thảo Uyên ngụ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai​ 70256_1.pdf70256_1.pdf
​265 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Yên do tự nguyện trả lại đất​ 70427_1.pdf70427_1.pdf
​266 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 081519 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Tú và bà Nguyễn Thị Thanh Minh ngụ tại ấp 4, xã Suối Nho​ 71539_1.pdf71539_1.pdf
267​ QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K722056 ngày 01/11/1997 đã cấp cho hộ bà Vũ Thị Nghĩa​ 71540_1.pdf71540_1.pdf
268​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699997 ngày 25/12/2003 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Năng và bà Dương Thị Ngọ tại xã Phú Lợi 72074_1.pdf72074_1.pdf
​269 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Duy Khương; bà Huỳnh Thị Ngọc Hà và ông Ngô Quốc Bình do tự nguyện trả lại đất​ 72421_1.pdf72421_1.pdf
​270 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số AQ 136112 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Hoàng Văn Hòa và bà Tạ Thị Xuân​ 73050_1.pdf73050_1.pdf
​271 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ081961 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến và Đoàn Thị Sợi ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc​ 73472_1.pdf73472_1.pdf
272​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 033803 ngày 25/8/2008 đã cấp cho ông Lâm Chánh và bà Trương Thị Khán ngụ tại KP Hiệp Thương, thị trấn Định Quán​ 73473_1.pdf73473_1.pdf
​273 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 641072 cấp ngày 21/7/2016 cho ông Phạm Xuân Hùng và bà Trần Thị Chín ngụ tại xã Gia Canh​ 73123_1.pdf73123_1.pdf
​274 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 663198 cấp ngày 20/12/1996 cho ông Võ Văn Niên, đất tọa lạc tại xã Gia Canh​ 74445_1.pdf74445_1.pdf
​275 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 508316 ngày 25/8/2008 đã cấp cho ông Giường Chắn Quay và bà Hồ Nhục Múi ngụ tại xã Phú Túc​ 74446_1.pdf74446_1.pdf
​276 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 946264 ngày 30/6/2006 đã cấp cho bà Vũ Thị Cúc và ông Lê Danh tại xã La Ngà​ 74447_1.pdf74447_1.pdf
277​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Kim Ngân do tự nguyện trả lại đất​ 75171_1.pdf75171_1.pdf
​278 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Coóng A Lục và bà Lâm Lệ Dung do tự nguyện trả lại đất​ 75170_1.pdf75170_1.pdf
279 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Ngô Trọng Hiếu và bà Bùi Kim Chi do tự nguyện trả lại đất​ 75169_1.pdf75169_1.pdf
​280 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Minh và bà Lê Thị Dung do tự nguyện trả lại đất​ 75168_1.pdf75168_1.pdf
​281 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131570 ngày 31/12/2012 đã cấp cho bà Võ Thị Loan ngụ tại xã Phú Hòa​ 75082_1.pdf75082_1.pdf
​282 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Huỳnh Thị Hương Duyên do tự nguyện trả lại đất​ 75172_2.pdf75172_2.pdf
​283 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 577367 ngày 01/12/2003 đã cấp cho ông Nguyễn Đình Huệ và bà Nguyễn Thị Bảy ngụ tại ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định​ 75844_1.pdf75844_1.pdf
​284 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Công Dội và bà Đào Thị Hồng do tự nguyện trả lại đất​ 76262_1.pdf76262_1.pdf
​285 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Hiền do tự nguyện trả lại đất​ 76261_1.pdf76261_1.pdf
​286 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Đinh Thị Lan do tự nguyện trả lại đất​ 76260_1.pdf76260_1.pdf
​287 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Minh Thông và bà Nguyễn Thị Hoàng Yến do tự nguyện trả lại đất​ 76259_1.pdf76259_1.pdf
288​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Hồng Thạnh và bà Trần Thị Kim Loan do tự nguyện trả lại đất​ 76258_1.pdf76258_1.pdf
​289 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quốc Phát do tự nguyện trả lại đất​ 76256_1.pdf76256_1.pdf
290​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Hoàng Văn Bẩu và bà Hong Sy Múi do tự nguyện trả lại đất​ 76255_1.pdf76255_1.pdf
​291 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Đặng Thị Mười do tự nguyện trả lại đất​ 76254_1.pdf76254_1.pdf
​292 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Chân Cóng do tự nguyện trả lại đất​ 76257_1.pdf76257_1.pdf
​293 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Phước Hải do tự nguyện trả lại đất​ 76312_1.pdf76312_1.pdf

NĂM 2021
01 QĐ v/v thu hồi đất do UBND xã Ngọc Định quản lý để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai​ 76999_1.pdf76999_1.pdf
​02 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Hồng và ông Hoàng Văn Nhung ngụ tại ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai​ 77000_1.pdf77000_1.pdf
03​ ​QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông Vắn Nhật Phí ngụ tại ấp 1, xã Phú Lợi để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai​ 77002_1.pdf77002_1.pdf
​04 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 290147 ngày 03/8/2011 đã cấp cho ông Đỗ Văn Giới, ngụ tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán​ 77082_1.pdf77082_1.pdf
05​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 107221 ngày 20/8/2009 đã cấp cho ông Quách Phấn và bà Dương Thị Thẩn​ 77083_1.pdf77083_1.pdf
​06 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AH 173581 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Vũ Văn Dưỡng và bà An Thị Thức tại xã La Ngà​ 77084_1.pdf77084_1.pdf
07​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 272981; AE 272980; AE 272987 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Mai Xuân Vụ ngụ tại xã Gia Canh​ 77095_1.pdf77095_1.pdf
08​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 027846 ngày 09/12/2009 đã cấp cho ông Kiều Thanh Quang và bà Trần Thị Thu Luyên ngụ tại ấp Chợ, xã Suối Nho​ 77094_1.pdf77094_1.pdf
09​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 145789 ngày 31/12/2008 đã cấp cho ông Lê Hùng và bà Trầm Túy Liên, ngụ tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán​ 77081_1.pdf77081_1.pdf
10​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Dương Văn Đức và bà Nguyễn Thị Loan do tự nguyện trả lại đất​ 77190_1.pdf77190_1.pdf
​11 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Cư Nam do tự nguyện trả lại đất​ 77189_1.pdf77189_1.pdf
​12 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phồng A Bẩu và bà Vòng A Phòng do tự nguyện trả lại đất​ 77188_1.pdf77188_1.pdf
​13 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 663413 cấp ngày 24/12/1996 cho ông Nguyễn Văn Cư, đất tọa lạc tại xã Gia Canh​ 77187_1.pdf77187_1.pdf
​14 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699696 cấp ngày 25/12/2003 cho ông Vòng Lập Sềnh và bà Hồ Thị Cảnh, đất tọa lạc tại xã Phú Lợi​ 79254_1.pdf79254_1.pdf
​15 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 031969 ngày 25/10/2013 đã cấp cho ông K' Kiệt và bà Lê Thị Bông​ 79253_1.pdf79253_1.pdf
​16 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 546818 ngày 21/7/2003 cho ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Cao Thị Tấm​ 79252_1.pdf79252_1.pdf
​17 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 113403 ngày 25/12/2003 đã cấp cho bà Phạm Thị Cúc và ông Châu Minh Ốn ngụ tại xã Phú Lợi​ 80375_1.pdf80375_1.pdf
​18 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AL 567808 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Phượng ngụ tại xã La Ngà​ 80373_1.pdf80373_1.pdf
​19 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Hải và bà Bùi Thị Mông do tự nguyện trả lại đất​ 80372_1.pdf80372_1.pdf
​20 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 631198 ngày 04/01/2016 đã cấp cho ông Phạm Hữu Tâm và bà Trần Thị Thắm tại xã Thanh Sơn​ 80604_1.pdf80604_1.pdf
​21 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 478065 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Viết Minh tại xã Phú Lợi​ 80515_1.pdf80515_1.pdf
​22 ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất​ 80820_1.pdf80820_1.pdf
23​ ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử đụng đất tự nguyện trả lại đất​ 80822_1.pdf80822_1.pdf
​24 ​QĐ v/v thu hồi đất do người sử đụng đất tự nguyện trả lại đất​ 80821_1.pdf80821_1.pdf
​25 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Bùi Hữu Phước và bà Hồ Thị Tuyết Nhung do tự nguyện trả lại đất​ 81036_1.pdf81036_1.pdf
​26 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Bằng và bà Bùi Thị Minh do tự nguyện trả lại đất​ 81034_1.pdf81034_1.pdf
​27 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Kim Hồng do tự nguyện trả lại đất​ 81033_1.pdf81033_1.pdf
​28 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 577381 ngày 01/12/2003 đã cấp cho ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Sen ngụ tại xã Ngọc Định​ 81463_1.pdf81463_1.pdf
29​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 004115; AQ 004114 ngày 09/12/2009 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Tiến đất tọa lạc tại ấp 1, xã Suối Nho​ 81462_1.pdf81462_1.pdf
​30 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 133050 ngày 11/3/1997 đã cấp cho ông Cao Đình Chiến​ 81461_1.pdf81461_1.pdf
​31 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 290264 cấp ngày 15/8/2012 cho ông Lê Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Hương, đất tọa lạc tại xã Gia Canh​ 81459_1.pdf81459_1.pdf
​32 ​QĐ v/v đề nghị thu hồi đất của ông Lê Văn Thành và bà Nguyễn Thị Năm do tự nguyện trả lại đất​ 81458_1.pdf81458_1.pdf
​33 ​QĐ v/v đề nghị thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất​ 81457_1.pdf81457_1.pdf
34​ ​QĐ v/v đề nghị thu hồi đất của bà Hoàng Thị Nhẫn do tự nguyện trả lại đất​ 81838_1.pdf81838_1.pdf
​35 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 106536 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Đặng Thị Hồng, ngụ tại Phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai​ 81873_2.pdf81873_2.pdf
​36 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AL 099653 ngày 04/03/2008 cho ông Nguyễn Văn Hiên và bà Lê Thị Trị​ 82088_1.pdf82088_1.pdf
​37 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 290821 ngày 24/10/2011 đã cấp cho ông Vòng A Nhì và bà U Lộc Múi​ 82087_1.pdf82087_1.pdf
​38 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 051743 ngày 09/12/2009 đã cấp cho bà Vòng Nhì Múi và ông Lý A Sám​ 82086_1.pdf82086_1.pdf
39​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Khổng Cay Gính do tự nguyện trả lại đất​ 82276_1.pdf82276_1.pdf
40​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Trường và bà Lê Thị Hằng do tự nguyện trả lại đất​ 82275_1.pdf82275_1.pdf
​41 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Làu Lộc Múi do tự nguyện trả lại đất​ 82274_1.pdf82274_1.pdf
42​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lê Hồ Hoàng Hải Đăng do tự nguyện trả lại đất​ 82558_1.pdf82558_1.pdf
​43 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131272 ngày 24/6/2011 đã cấp cho ông Bùi Minh Tâm và bà Nguyễn Thị Ngọc Năng ngụ tại KP Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán​ 82561_1.pdf82561_1.pdf
44​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Võ Thị Hoa do tự nguyện trả lại đất​ 82557_1.pdf82557_1.pdf
45​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Bùi Minh Hùng và bà Hỉ Huỳnh Thảo do tự nguyện trả lại đất​ 82556_1.pdf82556_1.pdf
​46 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Bùi Văn Phương và bà Nguyễn Thị Miên do tự nguyện trả lại đất​ 83512_1.pdf83512_1.pdf
​47 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Nguyên do tự nguyện trả lại đất​ 83513_1.pdf83513_1.pdf
​48 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Phạm Ngọc Hùng và bà Ngô Thị Liễu do tự nguyện trả lại đất 83922_1.pdf83922_1.pdf
​49 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Phạm Thị Huệ do tự nguyện trả lại đất 83923_1.pdf83923_1.pdf
50​ ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Vũ Thị Hồng do tự nguyện trả lại đất 83924_1.pdf83924_1.pdf
​51 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Tô Thị Hương do tự nguyện trả lại đất 83925_1.pdf83925_1.pdf
52​ ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lìu Cẩm Mành và bà Châu Lệ Trang do tự nguyện trả lại đất​ 83919_1.pdf83919_1.pdf
​53 ​QĐ v/v thu hồi đất của bà Đoàn Thị Thanh Thúy do tự nguyện trả lại đất​
84520_1.pdf84520_1.pdf
54​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số Đ 125750 cấp ngày 21/6/2004 cho ông Lê Văn Lợi​ 86504_1.pdf86504_1.pdf
55​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 577318 ngày 01/12/2003 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kính ngụ tại xã Ngọc Định​ 86503_1.pdf86503_1.pdf
​56 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 512127 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Trần Văn Răng ngụ tại xã Gia Canh​ 86502_1.pdf86502_1.pdf
​57 ​Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V250857 ngày 06/5/2002 đã cấp cho bà Võ Thị Sáng và ông Huỳnh văn Từ ngụ tại thị trấn Định Quán​ 3499.signed.pdf3499.signed.pdf
​58 ​Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 384126 ngày 24/10/2011 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Là tại xã Suối Nho​ 4104.signed.pdf4104.signed.pdf
​59
60​
​61
​62
​63
​64
​65
​66
​67
68​
​69
​70
 

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​