Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022 ) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2022 )!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

TB v/v Tạm ngưng giải quyết một số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện

TB v/v Tạm ngưng giải quyết một số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2 năm 2023

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2 năm 2023

Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành T

Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai

​Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh​ V/v công bố TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyền nước, sửa đổi các TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý vủa ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND

​Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh​ V/v công bố TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyền nước, sửa đổi các TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý vủa ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

​​​Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh ĐN V/v thông quan phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022​

​​Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh ĐN V/v thông quan phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022​

​Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 V/v công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương bi

​Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 V/v công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai

v/v triển khai tuyên truyền, khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

v/v triển khai tuyên truyền, khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc 0phamj vi chức năng quản lý ngành tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc 0phamj vi chức năng quản lý ngành tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​