Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Quyết định ​​1643/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh ​V/v công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Thông tin và Truyền thông.

Quyết định ​​1643/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh ​V/v công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Đơn vị điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Đơn vị điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngàn

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương bi

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

V/v triển khai Thông tư 03/2024/TT— BCA ngày 15/01/2024 của Bộ Công an

V/v triển khai Thông tư 03/2024/TT— BCA ngày 15/01/2024 của Bộ Công an

Quyết định số 845/QĐ-UBND Ngày 01/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​​về việc phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch t

Quyết định số 845/QĐ-UBND Ngày 01/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​​về việc phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

​Quyết định số 863/QĐ-UBND Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi c

​Quyết định số 863/QĐ-UBND Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ​về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thu

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​