Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

V/v triển khai hiệu quả 02 nhóm HC liên thông theo Đề án 06 trên địa bàn huyện Định Quán

V/v triển khai hiệu quả 02 nhóm HC liên thông theo Đề án 06 trên địa bàn huyện Định Quán

V/v sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật bản sao có chứng thực, bản sao điện tử.

V/v sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật bản sao có chứng thực, bản sao điện tử.

uyết định số 933/QĐ-TTg​ ngày 06/8/2023 của Thủ tương Chính phủ về Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023​

uyết định số 933/QĐ-TTg​ ngày 06/8/2023 của Thủ tương Chính phủ về Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023​

Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước;

Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục

​Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh​ Đồng Nai v/v công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực hộ tịch thuộc tghẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp Đồng Nai

​Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh​ Đồng Nai v/v công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực hộ tịch thuộc tghẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp Đồng Nai

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 4/8/2023 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 4/8/2023 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai.

QĐ số 1490/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công bố danh mục TTHC, phê duyết quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai

QĐ số 1490/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công bố danh mục TTHC, phê duyết quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai

​Thông báo 788/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện ​V/v tiếp nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện​

​Thông báo 788/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện ​V/v tiếp nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện​

​Thông báo 787/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện Định Quán v/v tiếp nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhận trên địa bàn huyện

​Thông báo 787/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện Định Quán v/v tiếp nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhận trên địa bàn huyện

V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông

V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​