Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Thủ tục hành chính - Xã

 
Nội dung tìm
Tìm theo
Sắp xếp
Lĩnh vực

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Cung cấp điện
2 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
3 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
4 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
5 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
6 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
7 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
8 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
9 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
10 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
11 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
12 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
13 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Gia đình
14 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Thư viện
15 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
19 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
20 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
21 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
22 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Viễn thông và internet
23 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Viễn thông và internet
24 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Viễn thông và internet
25 Thủ tục hành chính Cấp Huyện Lĩnh vực Viễn thông và internet
  Có 173 thủ tục, được chia thành 7 trang   
1234567