Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VBPL

 
Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ quy hoách sử dụng đất đến năm 203... (10/06/2021)
Thông báo Số 1281/TB-UBND của UBND huyện Định Quán Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ quy hoách sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán Xem tiếp...
Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm ... (14/08/2016)
Thông báo số 193/TB-UBND ngày 08/08/2016 của UBND huyện Định Quán về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán. Xem tiếp...
Lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội lầ... (04/10/2015)
Thực hiện công văn số 17-CV/BTGHU ngày 25/9/2015 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vế việc Lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các cơ quan báo chí. Xem tiếp...
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (Sửa đổi) (31/08/2015)
Thực hiện kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 21/08/2015 của HĐND huyện Định Quán về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Định Quán Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.