Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

I. Chức năng và nhiệm vụ:​

        Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Phát triển đô thị; Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng; Rác thải; Bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; Khoa học và Công nghệ và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

        Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông, Công thương, Khoa học và Công nghệ.

II. Tổ chức bộ máy      

1. Trưởng phòng
​1.1 Họ và tên: Thiều Quang Lâm

- Ngày tháng năm sinh: 20/7/1964

1.2 Chức vụ

- Đảng: Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ khối kinh tế;

- Chính quyền: Trưởng phòng;

1.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân kinh tế; kỹ sư xây dựng

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Cao cấp

1.4 Điện thoại liên lạc: 0913.612.028


2. Phó trưởng phòng
​2.1 Họ và tên: Phạm Hoài Phương

- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1978

2.2 Chức vụ

- Đảng: Không;

- Chính quyền: Phó trưởng phòng;

2.3 Trình độ

- Chuyên môn: Kỹ sư điện

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: A

- Chính trị: Cao cấp

2.4 Điện thoại liên lạc: 0913.707.305