Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
​Phòng Lao động Thương binh và Xã hội


 1. Trưởng phòng:​

- Họ và tên: Ngô Đăng Thành

- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1970

- Quê quán: 

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Thạc Sỹ

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: Anh văn B1 Châu Âu

  + Tin học: Đại học

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0521.3611.649

  + Di động: 0912.078.887

                    

2. Phó trưởng phòng:

- Họ và tên: Nguyễn Tấn Đức

- Ngày tháng năm sinh: 26/11/1969

- Quê quán: 

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Đại học Kinh tế

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: Anh văn B

  + Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0521.3851.455

  + Di động: 0908.757.871