Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Lãnh Đạo Huyện

1. Chủ tịch UBND Huyện

- Họ và tên: Trần Quang Tú

- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1976

- Quê quán: Ninh Bình

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân Luật

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

  + Tin học: A

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.614.862

  + Di động: 0913.108.202 ​

- Thư điện tử: ​tutq@dongnai.gov.vn​

 

2. Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Họ và tên: Trần Nam Biên

- Ngày tháng năm sinh: 29/04/1975

- Quê quán: Nam Định

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Đại học Bách Khoa

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

  + Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.614.773

  + Di động: 0918.537.079

- Thư điện tử: bientn@dongnai.gov.vn

 

3. Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Châu
- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1971
- Quê quán: Tiền Giang
- Trình độ:
  + Chuyên môn: Cử nhân Hành chính học
  + Chính trị: Cao cấp
  + Ngoại ngữ:
  + Tin học: B
- Điện thoại liên lạc:
  + Cơ quan: 0613.611.338 
  + Di động: 0918.065.636

- Thư điện tử: chauntd.ubnddq2@dongnai.gov.vn​

4. Phó Chủ tịch UBND Huyện​

- Họ và tên: Ngô Tấn Tài
- Số điện thoại: 0613.612.505 hoặc 0918.848.897