Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện trung thế
Lĩnh vực Lĩnh vực Cung cấp điện
Nội dung

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị Cấp phép thi công xây dựng công trình theo tuyến (theo mẫu).

+ Văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của Sở Công thương (nếu là công trình xây dựng mới).

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình điện, trong đó thể hiện các vị trí đào đường, vỉa hè (nếu có).

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu).

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động điện lực (phù hợp với cấp công trình) của pháp nhân đơn vị thiết kế.

+ Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện (phù hợp với cấp công trình) của cá nhân chủ trì thiết kế.

+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

+ Bảng cam kết tiến độ thi công xây dựng.

+ Kế hoạch tái lập mặt đường, vỉa hè (nếu có).

- Số lượng: 01 (một) bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung thế trên không hoặc 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung thế ngầm, kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

c) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/01 giấy phép (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).

d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị Cấp phép thi công xây dựng công trình theo tuyến (Phụ lục số 6 (Mẫu 2).docxPhụ lục số 6 (Mẫu 2).docx)

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế (theo Phụ lục số 9.docxPhụ lục số 9.docx)

e) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình điện trung thế thuộc phạm vi phải cấp phép xây dựng theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng. 
Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

Thủ tục cùng lĩnh vực
 

 Phản hồi

 
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


Mã xác thực
Mã xác thực Đổi mã xác thực