Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Lĩnh vực Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
Nội dung

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu gồm:

- Đơn đ nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

b) Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc.

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 33.docxPhụ lục 33.docx)

d) Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và Thị xã Long Khánh).

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn các huyện).                                               

e) Yêu cầu hoặc điều kiện đ thực hiện TTHC: Có.

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp  đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương công bố

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012

Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

 

 Phản hồi

 
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


Mã xác thực
Mã xác thực Đổi mã xác thực