Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
Nội dung

a) Thành phần Hồ sơ

Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định trường hợp cấp mới.

Trường hợp Giấy phép giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

b) Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc.

c) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/lần/cơ sở

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần

d) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp  Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 12)

e) Điều kiện cấp giấy phép

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu thủ công

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đ nghị cấp lại.

Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

 

 Phản hồi

 
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


Mã xác thực
Mã xác thực Đổi mã xác thực