Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh rượu
Nội dung

a) Thành phần hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất;

b) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

c) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/lần/cơ sở

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần

d) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp  Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 10.docxPhụ lục 10.docx)

e) Điều kiện cấp giấy phép

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu thủ công

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

 

 Phản hồi

 
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


Mã xác thực
Mã xác thực Đổi mã xác thực