Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực Lĩnh vực Viễn thông và internet
Nội dung

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhận dân của chủ điểm là cá nhân.

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

c) Phí, lệ phí: Bộ Tài chính chưa quy định.

d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 04aĐĐN.docxMẫu số 04aĐĐN.docx.

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 04bĐĐN.docxMẫu số 04bĐĐN.docx.

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

 

 Phản hồi

 
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


Mã xác thực
Mã xác thực Đổi mã xác thực