Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Từ ngày
Đến ngày
  
 
Bảng kê thù lao, nhuận bút trên trang thông tin điện tử huyện Định Quán
Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 10/05/2021
STT Tên Bài viết, tin tức, hình ảnh Chuyên mục Thể loại Đơn vị độ dài tin Độ dài thực tế(trang) Số lượng độ dài tin bài Hệ số giá trị tin bài Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút(đồng) Nhuận bút được hưởng(đồng) Ghi chú Lượt xem