Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Khen thưởng và xử phạt

 
Quyết định số 1537/Q Đ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về việc khen thưở... (07/10/2020)
Quyết định số 1537/Q Đ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cụm thi đua năm 2019 Xem tiếp...
Quyết định số 1538/Q Đ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về việc khen thưở... (07/10/2020)
Quyết định số 1538/Q Đ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về việc khen thưởng cho các đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm 2019 Xem tiếp...
Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện khen thưởng các tậ... (05/02/2020)
Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Lễ công bố huyện Định Quán đạt chuẩn NTM và khánh thành nhà thi đấu đa năng Xem tiếp...
Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND huyện về việc khen thưởng... (05/02/2020)
Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tính trong phong trào thi đua năm 2018 Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.