Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Phòng chống tham nhũng

 
4220 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020_ NGUYỄN ĐÌNH XẢO (18/11/2020)
4220 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020_ NGUYỄN ĐÌNH XẢO Xem tiếp...
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG (18/11/2020)
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG Xem tiếp...
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG (18/11/2020)
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG Xem tiếp...
4217 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - VÕ THỊ CẨM THÍA- PHÓ HT MN HOA MAI (18/11/2020)
4217 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - VÕ THỊ CẨM THÍA- PHÓ HT MN HOA MAI Xem tiếp...
4216 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - TRẦN THỊ OANH - HT MN PHÚ HÒA (18/11/2020)
4216 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - TRẦN THỊ OANH - HT MN PHÚ HÒA Xem tiếp...
4215 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGÔ ĐỨC VINH - PHÓ HT THCS TRẦN HƯNG ĐẠO (18/11/2020)
4215 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGÔ ĐỨC VINH - PHÓ HT THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Xem tiếp...
4214 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGUYỄN THỊ TOÀN - PHÓ HT TH QUANG TRUNG (18/11/2020)
4214 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGUYỄN THỊ TOÀN - PHÓ HT TH QUANG TRUNG Xem tiếp...
4213 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - LƯƠNG THỊ HIỀN - PHÓ HT MN PHÚ HÒA (18/11/2020)
4213 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - LƯƠNG THỊ HIỀN - PHÓ HT MN PHÚ HÒA Xem tiếp...
4212 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 LÊ QUANG MINH - PHÓ HT THANH SƠN (18/11/2020)
4212 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 LÊ QUANG MINH - PHÓ HT THANH SƠN Xem tiếp...
4210 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - HỒ SĨ HOÀN - HT TH LAM SƠN (18/11/2020)
4210 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - HỒ SĨ HOÀN - HT TH LAM SƠN Xem tiếp...
4209 QĐ- UBND NGÀY 13.11.2020 - VƯƠNG THỊ PHƯỢNG - PHÓ TH THANH SƠN (18/11/2020)
3703 QĐ-UBND NGÀY 07.10.2020_ NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - PHÓ TP NN VÀ PTNT (18/11/2020)
3694 QĐ-UBND NGÀY 09.10.2020_ NGUYỄN PHƯỚC ÁI TÂN - PHÓ HT THCS LA NGÀ (18/11/2020)
3693 QĐ-UBND NGÀY 09.10.2020_ PHAN THANH DUYÊN_ PHÓ HT MN PHÚ HOA (18/11/2020)
3679 QĐ-UBND NGÀY 05.10.2020 _ TRẦN THỊ THANH THẢO - TP TƯ PHÁP (18/11/2020)
3537 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020_. NGUYỄN THỊ NGA - PHÓ HIỆU TRƯỜNG TH PHÚ NGỌC ... (18/11/2020)
3536 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ TRẦN THỊ THIỂU - HIỆU TRƯỞNG TH HÙNG VƯƠNG (18/11/2020)
3535 QĐ-UBND _ PHẠM THỊ KIM HOA - HIỆU TRƯỞNG MN PHÚ TÚC (18/11/2020)
3534 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ ĐẶNG TRỌNG DŨNG - PHÓ GAI1M ĐỐC TRUNG TÂM DỊC... (18/11/2020)
3533 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020_ TRẦN TRỌNG LONG - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH ... (18/11/2020)
3532 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ CỔ THẾ HÀNH - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG... (18/11/2020)
3114 QĐ-UBND NGÀY 20.8.2020 HỒ CẢNH HOÀI_ PHÓ TP TÀI NGUYÊN VÀ MT (18/11/2020)
2416 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - LÊ THỊ NGỌC DUNG - PHÓ HT MN HOA CÚC - BNL (18/11/2020)
2415 - QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - PHẠM THỊ CUỐI - PHÓ HT MN TUỔI THƠ - BNL (18/11/2020)
2414 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - NGUYỆN HUỆ - PHÓ HT TH LÊ LỢI (18/11/2020)
2413 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 PHẠM THỊ THU HƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG TH NGUYỄN HUỆ ... (18/11/2020)
2411 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - QUÁCH VŨ HUYỀN TRANG - PHÓ HT TH TRẦN QUỐC TU... (18/11/2020)
2410 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - LÊ XUÂN MIỆN - HIỆU TRƯỞNG THCS LÊ THÁNH TÔNG (18/11/2020)
2409 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 _ DƯƠNG HUY HẢI - HIỆU TRƯỞNG THCS PHÚ HÒA (18/11/2020)
2407 QĐ-UBND NGÀY 17.7.2020_ ĐINH TÈO - TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (18/11/2020)
2406 QĐ-UBND NGÀY 17.7.2020 MAI THỊ CHI LIÊN - TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG TB VÀ ... (18/11/2020)
2405 QĐ-UBND NGÀY 17.72020_ NGÔ ĐĂNG THÀNH - TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T... (18/11/2020)
2034 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN VĂN THÁI - PHÓ GĐ TRUNG TÂM GDNN - GDTX (18/11/2020)
2033 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ LÊ THANH TUẤN - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦN... (18/11/2020)
2032 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN ĐÌNH CẢM - PHÓ GĐ BQL DỰ ÁN (18/11/2020)
2031 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN CÔNG KHANH - PHÓ GĐ TRUNG TÂM GDNN - GD... (18/11/2020)
880 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG- PHÓ TP NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (18/11/2020)
879 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN VĂN TỨ _ HIỆU TRƯỞNG TH LIÊN SƠN (18/11/2020)
877 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN VĂN PHÚC - HIỆU TRƯỞNG TH LÊ VĂN TÁM (18/11/2020)
876 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ LÊ VĂN HUY DŨNG - HIỆU TRƯỞNG TH NGUYỄN HUỆ (18/11/2020)
875 QĐ-UBND NGÀY 20.3.202 _ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - PHÓ HT MN SUỐI NHO (18/11/2020)
874 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG_ PHÓ HT TH KIM ĐỒNG (18/11/2020)
873 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020 _ ĐỖ VIẾT CHUẨN- HIỆU TRƯỞNG TH MẠC ĐĨNH CHI (18/11/2020)
872 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN THỊ THÚY VANG - HIỆU TRƯỞNG MN HOA HỒNG (18/11/2020)
871 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN CÔNG ĐOÀN - PHÓ HT THCS THANH SƠN (18/11/2020)
870 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020 - NGUYỄN VŨ TUẤN - PHÓ HT THCS TRẦN HƯNG ĐẠO (18/11/2020)
757 QĐ-UBND NGÀY 09.3.2020 _BO NHIEM KIEM NHIEM_ ĐỖ XUÂN TRƯỜNG (18/11/2020)
147 QĐ-UBND NGÀY 03.01.2020 LÊ MINH TRUNG - HT THCS PHÚ LỢI (18/11/2020)
146 QĐ-UBND NGÀY 03.01.2020 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ - PHÓ HT THCS NGÔ THỜI NHIỆM (18/11/2020)
145 QĐ-UBND NGÀY 03.01.2020 TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU - PHÓ TH TH CHU VĂN AN (18/11/2020)
137 QĐ-UBND NGÀY 02.01.2020 DƯƠNG THỊ HẰNG - PHÓ HT MN SƠN CA - BNL (18/11/2020)
136 QĐ-UBND NGÀY 02.01.2020 TRẦN THỊ THU HUYỀN - HT MN THANH SƠN - BNL (18/11/2020)
135 QĐ-UBND NGÀY 02.01.2020 VĂN QUANG TIẾN - PHÓ HT TH PHÙ ĐỒNG - BNL (18/11/2020)
134 QĐ-UBND NGÀY 02.01.2020 LÊ VĂN HUY DŨNG - HT LÊ VĂN TÁM - BNL (18/11/2020)
Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT... (09/08/2020)
Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh CT ... (09/08/2020)
Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PC... (09/08/2020)
Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT... (09/08/2020)
Quyết định 2447, 2448, 2449 2450, 2451, 2452, 2453, 2454/QĐ-UBND ngày 23/10... (09/08/2020)
Quyết định 1915/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đ... (09/08/2020)
Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1765, 1766, 1767, 1768 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 điều động và bổ n... (09/08/2020)
Quyết định 1763, 1764 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1762/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1761/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh ... (09/08/2020)
Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh ... (09/08/2020)
Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 643/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định số 642/QĐ-UBND Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 638/QĐ-UBND Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 118/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 2025/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chuyển toàn bộ chỉ tiêu... (07/08/2020)
Quyết định số 348,249,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,3... (07/08/2020)
Quyết định số 324,343,344,345,346,347/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ t... (07/08/2020)
Quyết định số 2271, 2273,2274/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện về việ... (05/08/2020)
Quyết định số 2211, 2212, 2213,2214/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện v... (05/08/2020)
Văn băn số 3256/UBND-NV ngày 03/9/2019 của UBND huyện về việc niêm yết côn... (05/08/2020)
Văn băn số 526/UBND-NV ngày 27/02/2019 của UBND huyện về việc niêm yết côn... (05/08/2020)
Văn băn số 480/UBND-NV ngày 22/02/2019 của UBND huyện về việc bổ sung Kế h... (05/08/2020)
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND huyện về Về thực hiện chu... (05/08/2020)
Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản ... (05/08/2020)
Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc qu... (03/08/2020)
Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việ... (03/08/2020)
Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập ... (03/08/2020)
Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn ... (03/08/2020)
Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc... (03/08/2020)
Kết luận số 03/KL-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc quản lý điều h... (03/08/2020)
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện về thanh tra việc đầu ... (03/08/2020)
Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 của UBND huyện Thanh tra xậy dựng... (03/08/2020)
Công văn số 4156/UBND-TT ngày 29/10/2019 của UBND huyện Về việc tăng cườ... (03/08/2020)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề a... (03/08/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.