Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về quy hoạch
Số/Kí hiệu QĐ 24/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành
Người kí Cao Tiến Dũng
Trích yếu Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều độc, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãng đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sử nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Chuyên mục Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tài liệu đính kèm Chon QĐ 24 NAM 2020.pdf
Chon NOI DUNG QD 24.pdf

Văn bản liên quan