Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động c
Số/Kí hiệu NQ125/NQ-CPngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 08/10/2018
Người kí Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chuyên mục Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm Chon 125 NQ-CP.signed.pdf

Văn bản liên quan