Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Quyết định 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành quy định mức chi cụ th
Số/Kí hiệu Quyết định 53/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành 11/12/2018
Người kí Trần Văn Vĩnh
Trích yếu Quyết định 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyên công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyên công tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tài liệu đính kèm Chon 44132_1.pdf

Văn bản liên quan