Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số/Kí hiệu NQ 28-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày ban hành 23/05/2018
Người kí Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chuyên mục Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm Chon NQ 28 của TW.docx

Văn bản liên quan