Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản NGhị quyết số Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số/Kí hiệu NQ 27-NQ/TW của Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày ban hành 21/05/2018
Người kí Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu NGhị quyết số Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Chuyên mục Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm Chon NQ 27nqtw.pdf

Văn bản liên quan