Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/201
Số/Kí hiệu Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 31/7/2018
Ngày ban hành 31/07/2018
Người kí Võ Văn Chánh
Trích yếu Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa; dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tài liệu đính kèm Chon QD 2636.pdf

Văn bản liên quan