Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN Cập nhật: 25-02-2019 11:25
DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN
 DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN CHO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

Stt​ ​Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Email​
1​ Trần Quang Tú Chủ tịch
​UBND huyện Định Quán
0913.108.202 tutq@dongnai.gov.vn
2 Ngô Kim Nguyệt Chủ tịch
UBND thị trấn Định Quán 0962.888.579 chutich.ttdq@dongnai.gov.vn​
​3 Nguyễn Văn Kiên​ Chủ tịch
​UBND xã Phú Tân 038.395.9179 ​​chutich.xpt@dongnai.gov.vn
​4 Ngô Văn Sơn Chủ tịch
UBND xã Thanh Sơn​ 0972.426.071​ ​​chutich.xts@dongnai.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch​
UBND xã La Ngà​ 0988.114.748 ​​chutich.xln@dongnai.gov.vn
6​ Phạm Hữu Quyết ​Chủ tịch​ ​UBND xã Phú Ngọc ​0909.258.283 ​​chutich.xpn@dongnai.gov.vn
7​ Nguyễn Thị Kiến Năng ​Chủ tịch​ ​UBND xã Phú Túc 0979.287.858​ ​​chutich.pt@dongnai.gov.vn
​8 Trần V​ăn Quân ​Chủ tịch​​ ​UBND xã Suối Nho 0974.066.211 ​​chutich.xsn@dongnai.gov.vn
9​ Nguyễn Tiến Dũng ​Chủ tịch​​ ​UBND xã Ngọc Định ​0915.404.797 ​​chutich.xnd@dongnai.gov.vn
​10 Huỳnh Thanh Nhất ​Chủ tịch ​​UBND xã Túc Trưng ​0918.535.111 ​​chutich.xtt@dongnai.gov.vn
​11 ​Phạm Hồng Khanh ​Chủ tịch ​UBND xã Phú Lợi ​0988.660.001 ​​chutich.xpl@dongnai.gov.vn
12​ ​Tô Xuân Minh ​Chủ tịch ​UBND xã Phú Vinh ​0918.345.796 ​​chutich.xpv@dongnai.gov.vn
​13 Trần Văn Triều ​Chủ tịch ​UBND xã Phú Cường ​0918.524.210 ​​chutich.xpc@dongnai.gov.vn
14​ Vũ Mạnh Dương ​Chủ tịch​ ​​UBND xã Gia Canh ​0918.745.573 ​​chutich.xgc@dongnai.gov.vn
​15 Phạm Bá Lợi ​​Chủ tịch​ ​UBND xã Phú Hoà ​0918.834.473 ​​chutich.xph@dongnai.gov.vn
 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.