Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công khai Ngân sách nhà nước của huyện Định Quán Cập nhật: 18-06-2018 07:40
Công khai Ngân sách nhà nước của huyện Định Quán

NĂM ​​NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
​2020 QUÝ II
2_CAN DOI NGAN SACH HUYEN QUY 2 n2020_Mau 93.pdf2_CAN DOI NGAN SACH HUYEN QUY 2 n2020_Mau 93.pdf
2_THU HIEN THU QUY 2 n2020_Mau 94.pdf2_THU HIEN THU QUY 2 n2020_Mau 94.pdf
210_TB CONG KHAI QUY 2 n20.signed.pdf210_TB CONG KHAI QUY 2 n20.signed.pdf
2_THUC HIEN CHI QUY 2 n2020_Mau 95.pdf2_THUC HIEN CHI QUY 2 n2020_Mau 95.pdf
2020 Công khai ngân sách Quý I năm 2020
CONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 94.pdfCONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 94.pdf
CONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 93.pdfCONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 93.pdf
CONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 95.pdfCONG KHAI QUY 1 n2020 mẫu 95.pdf
111_TB CONG KHAI QUY 1 n20.signed.pdf111_TB CONG KHAI QUY 1 n20.signed.pdf
2020 Quyết định công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020
168 QD CONG KHAI DU TOAN NSNN NAM 2020.pdf168 QD CONG KHAI DU TOAN NSNN NAM 2020.pdf
​​2019 Quy chế chi tiêu nội bộ của 13 phòng ban huyện
2019 Dự toán ngân sách quý II​​I TB529_Cong khai quy 3.pdfTB529_Cong khai quy 3.pdf
​2019 Dự toán ngân sách quý II​ TB330_Cong khai quy 2.pdfTB330_Cong khai quy 2.pdf
​2018 Quyết toán ngân sách​ 2315 QĐ Cong khai quyet toan ngan sach nam 2018.pdf2315 QĐ Cong khai quyet toan ngan sach nam 2018.pdf
2018 Dự toán ngân sách​QĐ 115.pdfQĐ 115.pdf
2​017​ Quyết toán ngân sách​Công bố công khai quyết toán NS năm 2017.pdf Q​Đ 1324.pdf​
2019​ Dự toán ngân sáchQD 147.pdfQD 147.pdf
Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2019​7769_1.pdf7769_1.pdf 7769_2.pdf7769_2.pdf
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.