Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Du Lịch Định Quán

 
 

 Nội dung bản tin

 
Tuyên truyen, phổ biến nội dung các Luật mới có hiệu lực thi hành năm 2018 Cập nhật: 05-02-2018 12:37
Tuyên truyen, phổ biến nội dung các Luật mới có hiệu lực thi hành năm 2018
​​STT​ LUẬT​
​1 1- Tờ giới thiệu Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.pdf1- Tờ giới thiệu Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.pdf
2​ 1-Luat Thi hanh tam giu tam giam.pdf1-Luat Thi hanh tam giu tam giam.pdf
​3 2- Tờ giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.pdf2- Tờ giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.pdf
4​ 2-Luat To chuc co quan dieu tra hinh su.pdf2-Luat To chuc co quan dieu tra hinh su.pdf
​5 3- Tờ giới thiệu Bộ hình sự.pdf3- Tờ giới thiệu Bộ hình sự.pdf
​6 3-Bo luat hinh su.pdf3-Bo luat hinh su.pdf
​7 4- Tờ giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình sự.pdf4- Tờ giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình sự.pdf
​8 4-Bo luat To tung hinh su.pdf4-Bo luat To tung hinh su.pdf
​9 5- Tờ giới thiệu Luật Tín ngưỡng tôn giao.pdf5- Tờ giới thiệu Luật Tín ngưỡng tôn giao.pdf
​10 5-Luat Tin nguong ton giao.pdf5-Luat Tin nguong ton giao.pdf
​11 6- Tờ giới thiệu Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.pdf6- Tờ giới thiệu Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.pdf
​12 6-Luat ho tro doanh nghiep vua va nho.pdf6-Luat ho tro doanh nghiep vua va nho.pdf
​13 7- Tờ giới thiệu Luật Quản lý ngoại thương.pdf7- Tờ giới thiệu Luật Quản lý ngoại thương.pdf
​14 7-Luat Quan ly ngoai thuong.pdf7-Luat Quan ly ngoai thuong.pdf
​15 8- Tờ giới thiệu Luật Du lịch.pdf8- Tờ giới thiệu Luật Du lịch.pdf
​16 8-Luat Du lich.pdf8-Luat Du lich.pdf
​17 9- Tờ giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý.pdf9- Tờ giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý.pdf
​18 9-Luat Tro giup phap ly.pdf9-Luat Tro giup phap ly.pdf
​19 10- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự.pdf10- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự.pdf
​20 10-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Bo luat hinh su.pdf10-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Bo luat hinh su.pdf
​21 11-Luat Quan ly su dung tai san cong.pdf11-Luat Quan ly su dung tai san cong.pdf
​22 11-Tờ giới thiệu Luật Quản lý tài sản công.pdf11-Tờ giới thiệu Luật Quản lý tài sản công.pdf
​23 12- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng.pdf12- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng.pdf
​24 12-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat cac to chuc tin dung.pdf12-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat cac to chuc tin dung.pdf
​25 13- Tờ giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin.pdf13- Tờ giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin.pdf
​26 13-Luat Tiep can thong tin.pdf13-Luat Tiep can thong tin.pdf
27​ 14- Tờ giới thiệu Luật Đường sắt.pdf14- Tờ giới thiệu Luật Đường sắt.pdf
​28 14-Luat Duong sat.pdf14-Luat Duong sat.pdf
​29 15- Tờ giới thiệu Luật chuyển giao công nghệ.pdf15- Tờ giới thiệu Luật chuyển giao công nghệ.pdf
​30 15-Luat Chuyen giao cong nghe.pdf15-Luat Chuyen giao cong nghe.pdf
​31 16- Tờ giới thiệu Luật Thủy lợi.pdf16- Tờ giới thiệu Luật Thủy lợi.pdf
​32 16-Luat Thuy loi.pdf16-Luat Thuy loi.pdf
​33 17- Tờ giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của NN.pdf17- Tờ giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của NN.pdf
​34 17-Luat Trach nhiem boi thuong cua nha nuoc.pdf17-Luat Trach nhiem boi thuong cua nha nuoc.pdf
​35 18- Tờ giới thiệu Luật Cảnh vệ.pdf18- Tờ giới thiệu Luật Cảnh vệ.pdf
​36 18-Luat Canh ve.pdf18-Luat Canh ve.pdf
​37 19- Tờ giới thiệu Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.pdf19- Tờ giới thiệu Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.pdf
​38 19-Luat Quan ly su dung vu khi vat lieu no va cong cu ho tro.pdf19-Luat Quan ly su dung vu khi vat lieu no va cong cu ho tro.pdf
​39 20- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung Luật cơ quan địa diện ngoại giao.pdf20- Tờ giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung Luật cơ quan địa diện ngoại giao.pdf
​40 20-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Co quan dai dien nuoc CHXHCN Viet Nam o nuoc ngoai.pdf20-Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Co quan dai dien nuoc CHXHCN Viet Nam o nuoc ngoai.pdf
​41 21-Luat Quan ly no cong.pdf21-Luat Quan ly no cong.pdf
​42 21-Tờ giới thiệu Luật Quản lý nợ công.pdf21-Tờ giới thiệu Luật Quản lý nợ công.pdf
 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.