Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Du Lịch Định Quán

 
 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định thu hồi đất Cập nhật: 27-12-2017 11:40
Quyết định thu hồi đất
 

​QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

 
1 Quyết định​ thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​​​​ QĐ 2933.pdfQĐ 2933.pdf
2 QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 787909 ngày 21/08/2002 đã cấp cho ông Lục A Pẩu và bà Lục Lập Phương tại xã Phú Vinh 2620.pdf2620.pdf
3​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AO 158126 và AO 158127 ngày 31/12/2008 đã cấp cho ông Lê Đình Hân tại xã La Ngà 3619.pdf3619.pdf
​4 ​Quyết định thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​ 3049.pdf3049.pdf
​5 ​Quyết định hủy giấy CN QSDĐ số AD 260851 ngày 13/6/2005 đã cấp cho ông Nguyễn Viết Hùng và bà Nguyễn Thị Hương tại xã Gia Canh​ 3050.pdf3050.pdf
6​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394748 ngày 15/7/2013 đã cấp cho ông Tiết Dắt Cẩu và bà Dường Sau Phóng 3254.pdf3254.pdf
7​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699238 ngày 25/12/2013 đã cấp cho ông Diệp Văn Mủn và bà Hoàng Thị Cú 3255.pdf3255.pdf
​8 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 113304 ngày 25/12/2013 đã cấp cho bà Lâm Thị Kéo và ông Diệp Văn Sáng​ 3256.pdf3256.pdf
​9 ​QĐ v/v đề nghị hủy giấy CN QSDĐ số A 553415 ngày 12/5/1991 đã được cấp cho ông Nguyễn Văn Tú​ 34209_1.pdf34209_1.pdf
10​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 119117 ngày 11/9/1996 đã được cấp cho ông Võ Văn Phước​ 34210_1.pdf34210_1.pdf
11​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 226509 ngày 12/03/1997 đã cấp cho bà Lý A Sằn 34210_1.pdf34210_1.pdf
​12 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 011053 ngày 09/12/2008 đã cấp cho bà Trương Thị Ánh Hồng và ông Trần Văn Thu 33121_1.pdf33121_1.pdf
​13

​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 641840 ngày 31/08/2015 đã cấp cho bà Lương Thị Tư​ 33122_1.pdf33122_1.pdf
14​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 478465 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Lê Văn Thuận và bà Dương Thị Hường tại xã Ngọc Định 34624_1.pdf34624_1.pdf
15​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 478467; AE 478466 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Đặng Nam và bà Nguyễn Thị Nga tại xã Ngọc Định​ 34625_1.pdf34625_1.pdf
16​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AĐ 338179 ngày 09/03/2006 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Vũ Thị Tám 35152_1.pdf35152_1.pdf
​17 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AB 717891, AB 717893, AB 717894, AB 717892 ngày 06/04/2005 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Kim Ánh​ 35247_1.pdf35247_1.pdf
​18 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 133428 đã cấp cho ông Phùng Tất Tho tại xã La Ngà​ 35449_1.pdf35449_1.pdf
​19 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 559243 đã cấp cho ông Phạm Câu tại xã Ngọc Định 35785_1.pdf35785_1.pdf
​20 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 257369 và giấy CN QSDĐ số AE 257368 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Võ Thượng Thông tại xã Phú Lợi 35787_1.pdf35787_1.pdf
​21 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394154 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Trương A Sáng và bà Ngô Mùi 35788_1.pdf35788_1.pdf
​​22 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AE 257195, AE 257194 ngày 30/6/2006 đã cấp cho hộ ông Bùi Ngọc Sơn 35789_1.pdf35789_1.pdf
​23 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số K 722502 ngày 01/11/1997 đã cấp cho hộ bà Thái Thị Nguyệt​ 35790_1.pdf35790_1.pdf
​24 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 050019 ngày 31/12/2008 đã cấp cho bà Trầm Túy Hoa và ông Nguyễn Khánh Long​ 37050_1.pdf37050_1.pdf
​25 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 027665, AQ 027664, AQ 027666 ngày 09/12/2009 đã cấp cho bà Lục Thị Hòa và ông La Quảng Hai 37051_1.pdf37051_1.pdf
​26 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ V 798971 ngày 21/8/2002 đã cấp cho ông Phún Ừng Sáng và bà Hấu Chắnh Mùi​

​​37197_1.pdf37197_1.pdf
​27 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 119963 ngày 14/9/1996 đã cấp cho bà Hoàng Thị Minh Hoa 37349_1.pdf37349_1.pdf
​28 ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số V 311957 cấp ngày 06/5/2002 cho ông Phan Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Bo tại TT. Định Quán​ 37350_1.pdf37350_1.pdf
​29 ​QĐ v/v thu hồi đất của ông Lâm Quang Chúc ngụ tại ấp 3 xã Phú Lợi để làm đường giao thông công cộng 38514_1.pdf38514_1.pdf
​30 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 131634 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Đoàn Đình Giàu tại xã Túc Trưng​ 38513_1.pdf38513_1.pdf
​31 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE386770 ngày 31/12/2013 đã cấp cho bà Phan Thị Lệ Thu và ông Thái Văn Lộc tại xã Túc Trưng 38814_1.pdf38814_1.pdf
​32 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE386951 ngày 31/12/2013 đã cấp cho bà Nguyễn Thùy Dương tại xã Túc Trưng​ 38813_1.pdf38813_1.pdf
​33 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 386580 ngày 31/12/2013 đã cấp cho ông Ngô Hữu Nghĩa và bà Dương Thị Thuận tại xã Túc Trưng​ 38817_1.pdf38817_1.pdf
34​ V/v thu hồi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AL 574175 ngày 04/3/2008 đã cấp cho ông Nguyễn Thái Sinh và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại xã Phú Ngọc 38900_1.pdf38900_1.pdf
​35 V/v thu hồi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 031357 ngày 02/12/2013 đã cấp cho ông Trương Xuân Lương và bà Đậu Thị Huệ tại xã Phú Ngọc 38899_1.pdf38899_1.pdf
​36 V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số AE 508417 cấp ngày 25/8/2008 cho ông Trần Văn Phụng tại xã Phú Túc 38898_1.pdf38898_1.pdf
​37 ​V/v thu hồi giấy chứng n hận QSD đất số V 768060 ngày 12/8/2002 đã cấp cho ông Đỗ Tấn Hoa tại xã Phú Ngọc​
38 ​V/v thu hồi đất của ông Nguyên Duy Khanh và bà Nguyễn Thảo Thùy Dung để làm đường giao thông công cộng 39245_1.pdf39245_1.pdf
​39 ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số B 040611 ngày 23/7/1993 đã cấp cho ông Thòng Nhộc Pẩu tại xã Phú Lợi​ 39247_1.pdf39247_1.pdf
​40 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AE 514230, AE 514226 ngày 12/6/2006 đã cấp cho ông Phạm Văn Tẩm và bà Vũ Thị Bưởi tại Thị trấn Định Quán 39556_1.pdf39556_1.pdf
​​41 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 394836 ngày 31/12/2012 đã cấp cho ông Đặng Xuân Đình và bà Quách Thị Cân tại xã La Ngà​ 39781_1.pdf39781_1.pdf
​42 ​V/v thu hồi đất của bà Châu Thị Thành để làm đường giao thông công cộng​ 40107_1.pdf40107_1.pdf
​43 ​V/v thu hồi đất của bà Phạm Thị Dung và ông Vày Lường Tắc để làm đường giao thông công cộng​ 40193_1.pdf40193_1.pdf
​44 ​V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Huy và bà Cao Thị Thu Hiền để làm đường giao thông công cộng 40520_1.pdf40520_1.pdf
​45 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 131053 ngày 27/5/2011 đã cấp cho ông Lưu văn Sặt và bà Phạm Thị Lý, tại TT.Định Quán​ 40456_1.pdf40456_1.pdf
​46 ​V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số G 771832 ngày 20/12/1996 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhuận tại xã Gia Canh​ 40426_1.pdf40426_1.pdf
​47 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số K153923 ngày 15/7/1997 đã cấp cho ông Lê Văn Thành, ngụ tại phường Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk 40665_1.pdf40665_1.pdf
​​48 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AL 574197 ngày 04/3/2008 đã cấp cho ông Trần Văn Vấn và bà Cao Thị Năm tại xã Phú Ngọc​ 41379_1 (1).pdf41379_1 (1).pdf
​49 ​V/v thu hồi đất của ông Đinh Văn Tường và bà Đinh Thị Ân do tự nguyện trả lại đất​ 41544_1.pdf41544_1.pdf
​50 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 117186 ngày 1/6/2013 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lý và Trần Thị Kim Ngát tại xã Phú Cường​ 42204_1.pdf42204_1.pdf
​51 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AE 106685 ngày 30/6/2006 đã cấp cho bà Phạm Thị Liễu và ông Đinh Văn Cẩm, ngụ tại xã La Ngà 42415_1.pdf42415_1.pdf
​52 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gán liền với đất số CD 450104 ngày 16/11/2016 đã cấp cho ông Vũ Sơn Thủy và bà Phạm Thị Hương, ngụ tại TT.Định Quán 42668_1.pdf42668_1.pdf
​53 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 349199 ngày 13/8/2012 đã cấp cho ông Sỳ A Khìn và bà Lương Cắm Mùi, ngụ tại xã Phú Lợi​ 42794_1.pdf42794_1.pdf
​​54 ​V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số AL 567587, AL 567588 ngày 30/6/2006 đã cấp cho ông Lê Văn Lương, ngụ tại xã La Ngà 42930_1.pdf42930_1.pdf
​55 ​V/v thu hồi đất của ông Phù Say Minh và bà Lương Thị nga để làm đường giao thông công cộng​ 43179_1.pdf43179_1.pdf
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.