Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thông báo số 405/TB-TCKH ngày 04/12/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch V/v mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tải sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Định Quán Cập nhật: 09-12-2020 07:22
Thông báo số 405/TB-TCKH ngày 04/12/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch V/v mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tải sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Định Quán

​Thông báo số 405/TB-TCKH ngày 04/12/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch V/v mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tải sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Định Quán 405 tb tckh 12.2020 .signed.pdf405 tb tckh 12.2020 .signed.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.