Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Du Lịch Định Quán

 
 

 Nội dung bản tin

 
Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Cập nhật: 17-03-2016 02:19
Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

baucu-2016.jpg
 

Luật bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND: 85-QH-13.signed.pdf85-QH-13.signed.pdf

Luật tổ chức Chính quyền địa phương: 77.signed.pdf77.signed.pdf

Tài liệu Hỏi - Đáp về Bầu cử: Tai lieu Bau cu.docTai lieu Bau cu.doc

Makét tuyên truyền tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ​maquette tuyen truyen bau cu.rarmaquette tuyen truyen bau cu.rar

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.